Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Cooperarea regionala transfrontaliera – Oportunitate de dezvoltare a statelor mici în procesul extinderii Uniunii Europene


Autor: Sîrbu Olesea
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Boris Chistruga
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Consultant ştiinţific: Stella Kostopoulou
doctor, profesor universitar, Grecia
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 339,922/926(1-6):061.1EU(043)

Adobe PDF document 5.29 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

Cooperarea regională transfrontalieră, extindere, spaţiul economic, integrarea europeană, politicii de dezvoltare economică, stat mic, regiuni de frontieră, regionalizare, comprtitivitatea euroregiunilor, instrumente de finanţare a regiunilor transfrontaliere, politici europene de vecinătate etc

Adnotare

Dezvoltarea şi crizele economice din secolul XXI impun studierea, elaborarea strategiilor şi politicilor într-o perspectivă regională. Ultimele valuri de extindere a Uniunii Europene au modificat esenţial contextul geopolitic al Europei. Euroregiunile, fiind forme instituţionalizate ale cooperării regionale transfrontaliere constituie, în prezent, un model eficace pentru rezolvarea problemelor de dezvoltare social-economică a oricăror ţări limitrofe. În condiţiile avansării procesului de extindere a EU spre Est, în poziţia externă a Republicii Moldova au intervenit schimbări importante. Ca ţară de graniţă a Uniunii Europene, Republica Moldova va avea atât oportunitatea, cât şi responsabilitatea dezvoltării unor relaţii de cooperare regională transfrontalieră, în scopul realizării obiectivelor fixate prin Acordul de Parteniariat şi Cooperare şi Planul de Acţiune UE-Moldova, precum şi obligaţia de a impulsiona creşterea competitivităţii zonelor de frontieră care fac parte din euroregiunile „Dunărea de Jos”, „Prutul de Sus” şi „Siret – Prut - Nistru”. Lucrarea este structurată din: Introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie şi anexe. Capitolul I, include analiza conceptelor „efectul de frontieră” şi „stat mic” în procesul extinderii Uniunii Europene. O atenţie deosebită se oferă factorilor ce au influenţat apariţia, stimularea şi dezvoltarea cooperării transfrontaliere pe plan european. Capitolul II tratează mecanismele şi instrumentele de susţinere şi dezvoltare socio-economică a regiunilor de frontieră prin politica de coeziune în UE-27, precum şi modalităţile-cheie de realizare în practică a impulsionării competitivităţii regiunilor date. Capitolul III include analiza impactului extinderii Uniunii Europene asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova prin prisma politicii europene de vecinătate şi a oportunităţilor de dezvoltare a cooperării regionale transfrontaliere în cadrul euroregiunilor din care face parte Republica Moldova, şi anume „Prutul de Sus”, „Siret–Prut–Nistru” şi „Dunărea de Jos”.

Cuprins


CAPITOLUL I Premise teoretice ale cooperării regionale transfrontaliere
  • 1.1 Abordări conceptuale cu privire la „efectul de frontieră”
  • 1.2 Rolul „statelor mici” în procesul integrării regionale
  • 1.3 Caracteristica evolutivă a cooperării regionale transfrontaliere

CAPITOLUL II Estimarea politicilor şi instrumentelor de dezvoltare a cooperării regionale transfrontaliere în Uniunea Europeană
  • 2.1 Ascendenţa politicii de dezvoltare regională a Uniunii Europene şi efectele ei asupra dezvoltării economice a regiunilor
  • 2.2 Evaluarea instrumentelor financiare a Uniunii Europene pentru dezvoltarea cooperării regionale transfrontaliere
  • 2.3 Impactul extinderii Uniunii Europene asupra competitivităţii regiunilor

CAPITOLUL III Perspectivele cooperării regionale transfrontaliere a republicii Moldova în contextul extinderii Uniunii Europene
  • 3.1 Estimarea influenţei extinderii asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova prin prisma Politicii Europene de Vecinătate
  • 3.2 Aprecierea poziţiei Republicii Moldova în cadrul proceselor de cooperare regională transfrontalieră
  • 3.3 Perspectiva dezvoltării ascendente a euroregiunilor şi impactul acestora asupra dezvoltării şi integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană