Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / mai /

Evaluarea economico – financiară a proiectelor de investiţii în învăţământul preuniversitar de stat


Autor: Pintilie Popovici Elena
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Tatiana Manole
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 mai 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Adnotare

Teza de doctor este dedicată studierii indicatorilor cuantificabili ce stau la baza elaborării proiectelor de buget prin cost standard, precizarea metodelor de planificare bugetară în baza costurilor istorice şi identificarea factorilor ce fundamentează construcţia unui proiect de buget bazat pe metoda costurilor standard.

În lucrare a fost dezvoltat conceptul de cost standard prin delimitarea şi precizarea elementelor componente ale acestuia. Pornind de la necesitatea stringentă a îmbunătăţirii indicatorilor de alocare a resurselor necesare desfăşurării în condiţii optime a învăţământului preuniversitar , a fost efectuată analiza comparată a metodelor de planificare bugetară prin cost istoric şi cost standard.

În cercetare a fost propus spre analiză un nou model de evaluare a proiectelor de buget, costul standard pe elev. În cadrul investigaţiilor realizate au fost formulate criterii concrete privind dimensionarea indicatorilor proiectelor de investiţii în învăţământul preuniversitar prin prisma costului standard. Teza conţine o analiză amplă a factorilor ce stau la baza construcţiei unui proiect de buget în învăţământul preuniversitar de stat, prin elaborarea unui ghid orientativ de calcul a cheltuielilor bugetare pentru învăţământ. Acesta permite adaptarea metodei costului standard la nevoile reale ale fiecărei unităţi de învăţământ.

Cercetările pot fi utilizate la nivelul instituţiei de învăţământ , se pot formula politici de elaborare a proiectelor de buget, bazate pe rezultatul periodic al analizei comparative între costul istoric şi cel standard cu impact asupra eficientizării modului de utilizare a resurselor bugetare alocate, sporind capacitatea de răspundere a factorilor decizionali privind buna gestionare a fondurilor publice.

Recomandările înaintate au caracter practic, au o însemnată valoare ştiinţifico-practică şi pot fi utilizate în cadrul strategiilor de modernizare a învăţământului preuniversitar promovate de standardele europene.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind investiţiile
  • 1.1 Conceptul şi taxonomia investiţiilor
  • 1.2 Consideraţii privind investiţiile în capitalul uman
  • 1.3 Strategii europene privind investiţiile în educaţie

CAPITOLUL II. Evaluarea proiectelor de investiţii în învăţământul preuniversitar de stat
  • 2.1 Evaluarea proiectelor de investiţii şi analiza lor economico – financiară în învăţământul preuniversitar de stat din România
  • 2.2 Evaluarea proiectelor de investiţii şi analiza lor economico – financiară în învăţământul preuniversitar de stat din Republica Moldova
  • 2.3 Analiză comparativă asupra finanţării educaţiei în câteva ţări din Europa, din punctul de vedere al metodologiei elaborării proiectelor de investiţii

CAPITOLUL III. Realizarea experimentală a unui proiect de buget în condiţiile costului standard
  • 3.1 Realizarea experimentală a unui proiect de buget în condiţiile costului standard
  • 3.2 Perspective privind legislaţia şi metodologia în învăţământul preuniversitar din România