Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ulian Galina, doctor habilitat, profesor universitarUlian Galina, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1253
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii 08.00.10 USM preşedinte CSS
conducător
Cobzari Ludmila
22.06.2017
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial 08.00.10 ASEM membru CSS
conducător
Cobzari Ludmila
30.06.2017
D Managementul motivațional al întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuzia 08.00.05 ASEM membru CSS
conducător
Onofrei Alexandru
19.10.2017

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova: specificul întreprinderilor inovaționale 08.00.10 ASEM conducător 28.12.2016
D Finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova 08.00.10 ASEM conducător 28.12.2016
DH Gestiunea sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu în contextul dezvoltării proceselor economice 08.00.10 USM consultant 19.11.2015
D Mecanismul financiar al asigurărilor sociale 08.00.10 ASEM conducător 08.07.2011
D Sistemul de asigurări sociale de sănătate din românia (Partcularităţi la nivelul judeţului Tulcea) 08.00.10 conducător 18.06.2009
D Perfecţionarea mecanismului fiscalităţii în condiţiile stabilizării macroeconomice 08.00.10 conducător 22.01.2009