Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ulian Galina, doctor habilitat, profesor universitarUlian Galina, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1253
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Învăţământul profesional tehnic şi modalităţi de ajustare la rigorile pieţei muncii 08.00.01 ASEM referent
conducător
Tomşa Aurelia
26.04.2016
D Implicarea operaţiunilor cu derivatele financiare asupra performanţelor bancare 08.00.10 ASEM referent
conducător
Cociug Victoria
17.05.2016
D Mecanismele dezvoltării și creșterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional 08.00.05 UASM referent
conducător
Timofti Elena
17.06.2016
D Fundamentele evaluării performanței bugetare la nivelul administrației publice centrale 08.00.10 ASEM referent
consultant
Ciubotaru Maria
21.06.2016
D Perfecţionarea metodelor de evaluare a eficienţei proiectelor investiţionale în construcţie 08.00.05 UTM referent
conducător
Novicov Ludmila
20.06.2016
D Managementul promovării turismului rural în Republica Moldova 08.00.05 UASM referent
conducător
Bîzgu Ion
29.06.2016

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Gestiunea sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu în contextul dezvoltării proceselor economice 08.00.10 USM consultant 19.11.2015
D Mecanismul financiar al asigurărilor sociale 08.00.10 ASEM conducător 08.07.2011
D Sistemul de asigurări sociale de sănătate din românia (Partcularităţi la nivelul judeţului Tulcea) 08.00.10 conducător 18.06.2009
D Perfecţionarea mecanismului fiscalităţii în condiţiile stabilizării macroeconomice 08.00.10 conducător 22.01.2009