Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ulian Galina, doctor habilitat, profesor universitarUlian Galina, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1253
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Managementul activităţilor economice din sistemul eparhial al bisericii creştin-ortodoxe (exemplul Republicii Moldova) 08.00.05 ULIM membru CSS
conducător
Gribincea Alexandru
26.05.2010
D Dezvoltarea capitalului uman în condiţiile formării economiei inovaţionale 08.00.01 ASEM referent
conducător
Filip Nolea
07.06.2012
D Relaţiile publice – instrument managerial în administrarea fiscală 08.00.05 ULIM membru CSS
conducător
Gorobievschi Svetlana
08.06.2012
D Eficientizarea gestiunii valorii în cadrul întreprinderii 08.00.10 USM preşedinte CSS
conducător
Cobzari Ludmila
09.06.2015
D Instrumentarul metodic de evaluare sistemică a eficienţei economice în managementul corporativ 08.00.05 ULIM membru CSS
conducător
Burlacu Natalia
19.06.2015

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Mecanismul financiar al asigurărilor sociale 08.00.10 ASEM conducător 08.07.2011
D Sistemul de asigurări sociale de sănătate din românia (Partcularităţi la nivelul judeţului Tulcea) 08.00.10 conducător 18.06.2009
D Perfecţionarea mecanismului fiscalităţii în condiţiile stabilizării macroeconomice 08.00.10 conducător 22.01.2009