Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Miniatura pentru pian în creaţia compozitorilor din Republica Moldova


Autor: Roman Ruslana
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Vladimir Axionov
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 786.2.03(478)

Adobe PDF document 1.42 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

Acompaniament, Acord, Anacruză, Aranjament, Armonie, Cicluri de miniaturi, Contrapunct Desen ritmic, Episod, Evoluţia, Factură, Figuraţie melodică, Folclor, Formă muzicală, Formă ripartită, Limbaj muzical, Măsură variabilă, Melodie populară, Mijloace de expresivitate, Miniatura, Miniature separate, Mod, Nuanţe dinamice, Ostinato, Pedală, Preludiu, Registru Sincopă, Stil, Tempou, Timbru, Tonalitate, Trison

Adnotare

Miniatura pentru pian s-a afirmat în practica muzicală universală de-a lungul ultimelor secole, ocupând un loc stabil în sistemul actual de genuri muzicale. Acestui gen al creaţiei componistice i s-au adresat compozitori celebri: Wofgang Amadeus Mozart, Ludvig van Beethoven, Franz Schubert, Frederic Chopin, Franz Liszt, Johanes Brahms, Claude Debussy, Serghei Prokofiev ş.a.

Miniatura pentru pian, mai ales miniatura secolului al XX-lea, a fost, totuşi, puţin studiată de către muzicologi. Explicaţia rezidă în faptul că, în opinia unor cercetători, miniatura ar fi un gen secundar. Cu toate acestea, miniatura merită o atenţie mai mare, deoarece ea reflectă mai operativ tendinţele estetice şi stilistice curente, constituind în acelaşi timp un laborator de creaţie al compozitorului.

Analiza miniaturilor pentru pian create într-o anumită perioadă istorică, în cadrul unei culturi naţionale, ne dă posibilitatea să înţelegem mai profund nu numai întreaga operă a autorilor ce au creat aceste miniaturi, ci şi tendinţele de ordin general privind evoluţia artei muzicale. Scopul actualei lucrări este de a lichida carenţele existente în reflectarea miniaturii pentru pian, căreia îi revine un loc de seamă în sistemul genurilor creaţiei componistice din Moldova din jumătatea a doua a secolului al XX-lea.

Teza îşi propune sarcina abordării complexe a genului de miniatură sub aspect istorico-teoretic; este prezentată periodizarea istorică; sunt caracterizate etapele de bază ale evoluţiei genului; este elucidat rolul perioadei postbelice;este propusă clasificarea miniaturii pentru pian.

În lucrare sunt analizate circa o sută de miniaturi, scrise de compozitori din Moldova după 1945; este făcută o diferenţiere a unor piese şi cicluri luate aparte, a unor culegeri de miniaturi;sunt relevate particularităţile limbajului muzical, ale formelor de constituire; sunt descrise procedeele interpretative caracteristice fiecărei etape a evoluţiei genului în Moldova în jumătatea a doua a secolului al XX-lea.

Cuprins


CAPITOLUL I. Apariţia şi dezvoltarea istorică a miniaturii pentru pian în creaţia compozitorilor din Republica Moldova
  • I.1. Muzica pentru pian în Moldova, Basarabia şi Bucovina (secolul al XIX-lea – primul sfert al secolului al XX-lea)
  • I.2. Evoluţia miniaturii pentru pian în creaţia postbelică a compozitorilor din Chişinău

CAPITOLUL II. Miniaturi separate

CAPITOLUL III.Culegeri şi cicluri de miniaturi

Încheiere

Referinţe

Exemple muzicale

ANEXA I. Douze airs nationaux roumains,recueillis pour le piano par Charles Miculi

ANEXA II.Lista miniaturilor pentru pian create de compozitorii autohtoni în perioada postbelică