Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Legităţile formării complexelor teritoriale ale faunei şi evaluarea biodiversităţii pe exemplul Republicii Moldova


Autor: Andreev Alexei
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.08 - Zoologie
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 591.5(478)

Adobe PDF document 1.77 Mb / în română
235 pagini


Cuvinte Cheie

fauna, ghildie, succesiune, efectivul, bogaţie a speciilor, diversitatea relativă, indicii, dominare, distributia abundenţilor, modelare

Adnotare

Scopul acestei cercetări constă în fundamen tarea metodelor de evaluare a biodiversităţii şi elaborarea unor concepţii teoretice cu privire la formarea faunei locale, stabilirea legităţilor transformării parametrilor ei în dependenţă de acţiunile cu efect dereglant şi modificării factorilor principa li de mediu cu acţiune continuă. Legităţile zoologice se întrevăd în succesiunile ghildiilor, alternarea cărora are loc în limitele succesiunii ecosistemelor. Diversitatea plantelor determină nu caracterul dinamicii diversităţii specifice relative a animal elor, ci nivelul acesteia. Diversitatea plantelor creează influenţe contradictorii asupra faunei animalelor, de aceea descrierea ei nu întotdeauna reflectă adecvat diversitatea comunităţii. Restricţiile practice exclud un şir de modele bine cunoscute . Contrar interpretării primare a modelului şirurilor (seriilor) geometrice, capacitatea de concurenţă formează ordinea dominării speciilor. Pe baza şirurilor geometrice sunt evidenţiate 3 tipuri de distribuţie a abundenţei speciilor – abateri tipice de la şirurile geometrice, ce corespund stărilor ghildiei; o legătură directă între tipul de distribuţie şi stadia succesiunii este imposibilă la animalele mobile.

Structurarea ghildiei, care nu este determinată de nivelul consumului direct al resursei, permite propunerea noţiunii de concurenţă informaţională. Aceasta elimină problema necorespunderii distribuţiilor densităţii populării şi repartiţiei resurselor şi soluţionează paradoxul Lawton & Strong : la insecte se respectă legile ecologiei, bazate pe principiul concurenţei, cu toate că ea se manifestă rar într -o formă evidentă. De obicei dinamica efectivului numeric nu destabilizează evoluţia diversităţii.

S-a evidenţiat că dependenţa numărului de depistări a speciei de mărimea spectrului trofic nu poate fi dovedită statistic corect, iar degradarea habitatului, se reflectă asupra taxoanelor specializate. Agregaţia intra- şi interspecifică contribuie la bogăţia asociaţiilor speciilor şi stabilitatea populaţiei de păduchi de plante, ce este probabil şi pentru multe alte taxoane. Interacţiunea staţiilor îşi aduce aportul la formarea bogăţiei speciilor şi a diversităţii, care nu se încadrează în teoria insulară.

Sunt prezentate avantajele dimensiunilor relative ale diversităţii în procesul monitoringului comunităţilor şi aplicările incorecte identificate . Aplicarea indicilor diversităţii relative este importantă pentru unificarea datelor în cadrul aprecierii teritoriilor şi, în virtutea admisibilităţii doar a evaluărilor relative comparative ale diversităţii, în cazul deosebirilor de mărime a taxonilor. În lipsa datelor retrospective compararea numărului prognozat de specii şi a celui înregistrat constituie o alternativă pentru aprecierea reducţiei faunei.