Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.08 – Zoologie


Aprobat
Hotarârea Prezidiului CSA a RM
din 14 octombrie 2004

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţelor în care se conferă gradele ştiinţifice
Biologice, agricultură, medicină

Formula specialităţii
Zoologia (ştiinţe biologice)- ştiinţă despre animale, este o ramură a biologiei care se ocupă cu studiul sistematicii, evoluţiei, anatomiei comparative, diversităţii lumii animale recente şi preistorice, structurii şi modului de viaţă a animalelor , răspândirii, comportamentului şi relaţiilor cu mediul ambiant. Studiază legităţile dezvoltării individuale şi istorice ale animalelor, biologia unor anumite specii în context cu importanţa lor în viaţa omului ca dăunători ai agriculturii şi răspândirii bolilor transmisibile, valorificarea şi reconstruirea faunei, protecţia lumii animale.

Sferele de cercetare.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Cercetările ştiinţifice la specialitate 03.00.08 – Zoologie este imposibilă fără antrenarea metodelor, obiectivelor şi a realizărilor altor discipline adiacente: entomologie, ihtiologie, ecologie, hidrobiologie, parazitologie, helmintologie, fiziologia omului şi animalelor, genetică, biofizică, zootehnie, înmulţirea, selecţia, genetica şi reproducerea animalelor, psihologie generală.

Spre deosebire de specialitatea zoologie, disciplinele adiacente (entomologie, ihtiologie, hidrobiologie, parazitologie, helmintologie) studiază grupe taxonomice separate de animale.

De specialitatea “Ecologie”, zoologia diferă prin faptul că ea studiază lumea animală la nivel de organism ( evoluţia, sistematica, taxonomia) diversitatea şi răspândirea.

De specialitatea “Fiziologia omului şi animalelor”, zoologia diferă prin faptul că ea studiază aspectele fiziologice a animalelor în scopul elucidării rolului anumitor sisteme şi organe în adaptarea organismelor la condiţiile mediului.

De specialitatea “genetică; selecţia, genetica şi reproducerea animalelor ”, zoologia diferă prin faptul că ea studiază evoluţia diversităţii individuale şi istorice a animalelor

De specialitatea “psihologie generală ”, studiul comportamentului animalelor în cadrul zoologiei diferă prin faptul că ea studiază relaţiile dintre animale bazate pe acte psihice şi rolul lor în structurarea populaţiei

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “Zoologie” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Andrei Munteanu, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar-cercetător, vice director pe probleme ştiinţifice al Institutului de Zoologie al A.Ş.M., conferenţiar la catedra Biologie Umană şi Animală USM.
  2. Anatol David, doctor habilitat în ştiinţe biologice, Om emerit în ştiinţe din R. Moldova, profesor-cercetător, şef de secţie al Institutului de Zoologie al A.Ş.M.
  3. Anatol Savin , doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar-cercetător, cercetător ştiinţific coordonator al Institutului de Zoologie al A.Ş.M.

Recenzent:

  1. Ion Toderaş, doctor habilitat în ştiinţe biologice, membru corespondent al A.Ş.M., profesor-universitar, director al Institutului de Zoologie al A.Ş.M., şef al Catedrei Biologie Umană şi Animală U.S.M.