Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Creaţia pentru pian a compozitorilor din republica moldova în procesul de învăţământ muzical superior


Autor: Hatipova Inna
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Svetlana Ţîrcunova
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 786.2:378.978 (478)

Adobe PDF document 2.78 Mb / în rusă
167 pagini


Cuvinte Cheie

Învăţământ muzical, educaţie muzicală, interpretare pianistică, didactică pianistică, repertoriul concertistico-didactic, lucrări cantilene şi de virtuozitate, miniaturi pianistice, tematism muzical, tehnică pianistică, conţinut ideatico-emoţional al muzicii, genuri de lied şi de dans ale folclorului moldav, particularităţi modale şi ritmice ale folclorului muzical moldovenesc.

Adnotare

În teză sunt examinate lucrările pianistice, scrise de compozitorii din Republica Moldova pe parcursul unei perioade istorice mari: începând cu anii ’30 ai secolul al XX-lea şi până în prezent. În centrul atenţiei sunt piesele cantilene şi virtuoase ale autorilor autohtoni, care formează repertoriul de bază al catedrei Pian de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice şi care se bucură de o mare popularitate printre pianiştii din ţară.

Opusurile analizate se deosebesc printr-o îmbinare armonioasă a principiilor structurale tradiţionale clasice cu tematismul muzical, care se bazează pe particularităţile folclorului moldovenesc. În legătură cu aceasta sunt analizate piesele pentru pian ale compozitorilor Şt. Neaga, L. Gurov, A. Stârcea, S. Lobel, V. Zagorschi, V. Rotaru, Gh. Neaga, Z. Tkaci, O. Negruţa, P. Rusu, Gh. Mustea, M. Stârcea, Gh. Ciobanu. Lucrările enumerate mai sus sunt analizate din punctul de vedere al particularităţilor compoziţiei şi dramaturgiei, al genului şi stilului, al limbajului muzical. O atenţie deosebită se acordă tratării interpretative şi aprecierii pedagogice a pieselor incluse în teză, determinarea locului pe care îl ocupă în procesul dezvoltării potenţialului creativ şi tehnic al studenţilor.

Repertoriul concertistico-didactic autohton pentru pian este pus în valoare ştiinţifică din mai multe aspecte: includerea în contextul istorico-cultural general, rolul lui în moştenirea artistică a fiecărui autor, reflectarea tendinţei istorice a dezvoltării muzicii pianistice în Republica Moldova şi tradiţiei componistice profesionale în general. S-a întreprins o încercare de a evidenţia specificul interpretativ al lucrărilor pentru pian, elucidându-se baza folclorică a limbajului muzical ce determină în mare parte aspectul individual al fiecărei piese.

Principalele postulate teoretice ale tezei sunt ilustrate prin exemple muzicale, incluse în anexă. Teza include lista bibliografică şi notografia selectivă.