Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / mai /

Evoluţia dezvoltării economice a ţărilor europei centrale şi de est în perioada post-integrare


Autor: Chistruga Marcel
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 mai 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Cuvinte Cheie

creştere economică, dezvoltare economică, creşterea economică în ţările ECE, determinanţii creşterii economice, modele de creştere economică, modelarea economiei, analiza constrângerilor

Adnotare

Scopul şi obiectivele din prezenta teză sunt determinate de necesitatea de a analiza evoluţia economică şi factorii externi ca principalele determinante ale creşterii economice. Ultima extindere europeană şi recentele efecte ale crizei economice fac din descompunerea creşterii economice unul din cele mai importante preocupări ale economiştilor.

Procesul de extindere a Uniunii Europene spre Est a adus modificări asupra importanţei factorilor externi pentru Republica Moldova. Aceste considerente impun dezvoltarea de propuneri concrete şi eficiente printr-o analiză profundă şi prin recomandări de politică economică pentru a ajuta țările să crească pe termen lung.

Prezenta cercetare încearcă să se înscrie în eforturile teoretico-metodologice şi practice de a clarifica conţinutul, semnificaţiile şi implicaţiile factorilor ce determină creşterea economică şi descompunerea ei pentru Republica Moldova, ţările CSI şi Europei Centrale şi de Est.

Cercetarea, include două aspecte: primul se referă la înţelegerea faptului cum şi ce componente ale creşterii economice determină o dezvoltare durabilă, în paralel fiind susţinută de transformări calitative în viaţa economică şi socială, influenţate de factori externi, pentru asigurarea bunăstării umane la nivel individual şi social. În al doilea rând, se referă la analiza cantitativă a diagnozei de politici ale creşterii economice, măsuri şi identităţi ale sistemului economic.

În acest context, studiul evaluează influenţa factorilor externi asupra ţărilor Europei Centrale şi de Est, calculează determinanţii creşterii economice şi Productivitatea Totală a Factorilor. De asemenea, cercetarea efectuată a identificat econometric relaţiile dintre investiţii şi exporturi ca principali indicatori ai influenţei factorilor externi asupra Moldovei. De asemenea, a fost analiza sustenabilitatea procesului de creştere economică pentru ţările Europei Centrale şi de Est.

Concluziile şi recomandările cercetării determină valoarea practică a tezei, ea poate fi utilizate în procesul de luare a deciziilor şi în dezvoltarea de noi politici publice. De asemenea, de mare interes, teza este pentru noi cercetări în domeniu, think tank-uri şi mediul academic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte teoretico-metodologice cu privire la creşterea şi convergenţa economică
  • 1.1 Noţiuni de bază privind factorii exogeni şi creşterea economică
  • 1.2 Locul şi rolul procesului de integrare în dezvoltarea economică a ţărilor Uniunii Europene
  • 1.3 Convergenţa economiilor Europei Centrale şi de Est privită prin prisma factorilor externi

CAPITOLUL II. Identificarea rolului factorilor externi la creşterea economică a ţărilor ECE
  • 2.1 Particularităţile şi factorii creşterii economice în ţările Europei Centrale şi de Est
  • 2.2 Impedimente de natură macroeconomică şi structurală în calea creşterii economice. Analiză comparată a ţărilor Europei Centrale şi de Est prin prisma Republicii Moldova

CAPITOLUL III. Eficientizarea potenţialului economic şi de export al Republicii Moldova în perspectiva integrării europene
  • 3.1 Rolul comerţului exterior la creşterea economiei naţionale 81
  • 3.2 Impactul Investiţiilor Străine Directe asupra creşterii economice 94
  • 3.3 Inovarea şi cercetarea