Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Chircă Sergiu, doctor habilitat, profesor universitarChircă Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1202
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Fenomenul sărăciei - problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii 08.00.01 USM preşedinte CSS
conducător
Trofimov Victoria
12.06.2012
DH Asigurarea securităţii economice a grupărilor de state regionale interstatale 08.00.14 ASEM preşedinte CSS
consultant
Sacovici Vasilii
consultant
Belostecinic Grigore
03.07.2012
DH Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare 08.00.05 INCE referent
consultant
Stratan Alexandru
consultant
Rotaru (decedat) Anatol
29.05.2015

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale 08.00.14 consultant 26.02.2009
D Managementul resurselor investiţionale în reţeaua de distribuire a companiilor petroliere internaţionale 08.00.05 conducător 23.10.2008
D Influenţa politicii de preţ asupra gestiunii financiare a agenţilor economici 08.00.10 conducător 14.06.2007