Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Chircă Sergiu, doctor habilitat, profesor universitarChircă Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1202
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dezvoltarea Camerelor de Comerţ şi Industrie cu impact asupra consolidării mediului de afaceri 08.00.05 ASEM conducător 15.11.2012
DH Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale 08.00.14 consultant 26.02.2009
D Managementul resurselor investiţionale în reţeaua de distribuire a companiilor petroliere internaţionale 08.00.05 conducător 23.10.2008
D Influenţa politicii de preţ asupra gestiunii financiare a agenţilor economici 08.00.10 conducător 14.06.2007