Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Chircă Sergiu, doctor habilitat, profesor universitarChircă Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1202
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană 08.00.05 ASEM conducător 06.10.2016
DH Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale 08.00.14 consultant 26.02.2009
D Managementul resurselor investiţionale în reţeaua de distribuire a companiilor petroliere internaţionale 08.00.05 conducător 23.10.2008
D Influenţa politicii de preţ asupra gestiunii financiare a agenţilor economici 08.00.10 conducător 14.06.2007