Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Interconexiunea factorilor ecologici, mecanismelor patogenetice şi evoluţiei clinice în astmul bronşic la copii


Autor: Aramă Marina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Liubov Vasilos
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

copii, astm bronşic, aeropoluanţi, poluarea apei potabile, factori de risc, reflux gastroesofagian, inflamaţie alergică, citochine, modificator al leucotrienelor, imunomodulare.

Adnotare

Lucrarea prezintă rezultatele studiului de cohortă al 854 de copii din localităţi cu diferit grad de poluare a aerului atmosferic şi a apei potabile. Screeningul cu utilizarea protocolului standard (ISAAC) a relevat simptome ale astmului bronşic (AB) în anamneză la 11,0±1,1% din respondenţi. Acest indice se înregistra de 1,5 ori mai frecvent în zonele ecologic compromise (p<0,05) şi de 2 ori mai frecvent în mediul urban, comparativ cu cel rural (p<0,001). S-a stabilit că influenţa aeropoluanţilor favorizează apariţia AB şi contribuie la evoluţia mai gravă a maladiei la adolescenţi (RR=3,4; 95%IC:1,6-7,3; p<0,001), pe când consumul apei necalitative provoacă primul pas al “marşului atopic” – eczema – şi majorează riscul formării astmului la copiii mai mici de 10 ani (RR=6,4; 95%IC:1,1-35,9; p<0,001).

A fost demonstrat faptul că în condiţiile sarcinii ecologice la copii se activizează patternul Th2 de reacţionare imună: se dezvoltă deficitul imun T-celular (0,97±0,1 x109/l; p<0,001) cu majorarea indicelui Th/Ts (p<0,001), creşte conţinutul în ser al IL-4 (30,9±7,1 pg/ml, p<0,05), LTC4 (35,2±5,7 ng/ml, p<0,01) şi IgE total (354,8±64,6 UI/ml, faţă de 164,6±37,2 UI/ml în lotul de control, p<0,01).

Prin рН-metrie gastroesofagiană de 24 de ore a fost diagnosticat reflux patologic la 80,0±10,3% din copiii cu AB. S-a stabilit că gradul de severitate a RGE corelează direct cu gradul de labilitate a bronhiilor (r=0,55; p<0,01) şi este invers proporţional cu markerii inflamaţiei alergice – eozinofilia (r= -0,46; p<0,05) şi nivelul leucotrienei C4 în ser, (r= -0,64; p<0,001), ceea ce confirmă faptul că RGE este o verigă patogenică nonimună în mecanismul dezvoltării astmului bronşic.

Rezultatele studiului clinic randomizat „dublu-orb”, placebo-controlat au confirmat că alăturarea modificatorului leucotrienelor Montelukast (Zespira®), în tratamentul complex de bază la copiii cu astm bronşic moderat persistent asigură efectul antiinflamator aditiv (se reduce de 3 ori conţinutul seric de LTC4, p<0,001; IL-4 – de 2 ori, p<0,05; paralel creşte triplu nivelul de IFNγ, p<0,01), ceea ce permite obţinerea controlului asupra AB la 75,0±6,8% din pacienţi (comparativ cu 47,0±7,9% la copiii cu monoterapie 200 µg/kg de Flixotide, p<0,01) şi micşorarea dozei de corticosteroizi inhalatori de circa 2 ori (p<0,001), reducându-se de 2,4 ori cheltuielile financiare pentru unitatea de eficacitate.

S-a demonstrat că administrarea unor cure scurte de terapie cu preparatul imunomodulator Kipferon la copiii cu AB, frecvent bolnavi de IRVA, restabileşte echilibrul indicilor imunologici, scăzând semnificativ nivelul de IL-4 şi IL-6 în ser (p<0,001), activizând interferonogeneza (p<0,001), ceea ce conduce la creşterea imunităţii nespecifice şi asigură profilaxia excerbării astmului bronşic. Efectul economic constituie 400 lei/cură/pacient, în comparaţie cu alte scheme de imunocorecţie.

Cuprins


CAPITOLUL I. Astmul bronşic la copii – problemă actuală a sănătăţii publice
 • 1.1. Determinarea ecologică a astmului bronşic
 • 1.2. Concepţia patofiziologică modernă privind astmul bronşic
 • 1.3. Abordările clasice şi cele de perspectivă în managementul astmului bronşic

CAPITOLUL II. Material şi metode
 • 2.1. Algoritmul cercetării
 • 2.2. Metode epidemiologice (design, eşantionare, definiţii)
 • 2.3. Metodele de investigare aplicate în studiu

CAPITOLUL III. Atributele astmului bronşic şi ale altor maladii alergice la copii în condiţiile sarcinilor ecologice
 • 3.1. Caracteristica sanitaro-igienică a mediului ambiant în sectoarele de studiu
 • 3.2. Modificarea evoluţiei maladiilor alergice în funcţie de calitatea factorilor ecologici
 • 3.3. Poziţia riscului ecologic în contextul celorlalţi factori favorizanţi ai astmului bronşic

CAPITOLUL IV. Caracteristicile patognomonice ale astmului bronşic la copii
 • 4.1. Reperele etiopatogenice ale astmului bronşic şi ale altor maladii alergice la copii
 • 4.2. Interrelaţiile clinico-patogenice dintre astmul bronşic şi refluxul gastroesofagian

CAPITOLUL V. Implicaţii terapeutice etiopatogenice în astmul bronşic la copii
 • 5.1. Efectul aditiv al preparatului antileucotrienic Montelukast (Zespira®) la copii
 • 5.2. Eficienţa imunomodulatorului Kipferon în terapia complexă a astmului bronşic