Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Remiterile şi impactul lor economic în Republica Moldova


Autor: Moraru Angela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Andrei Cojuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

altruism, capital uman, ciclicitate, compensare pentru muncă, consum, creştere economică, dezvoltare, diasporă, economii, egoism, exod de inteligenţă, fluxuri financiare internaţionale, forţă de muncă, impact economic, investiţii, inflaţie, maladie olandeză, migraţiune economică, remitenţe, remiteri de bani, transferuri, transferurile angajaţilor, sisteme specializate în transferuri de bani

Adnotare

Actualitatea tezei rezidă în faptul că mijloacele financiare transferate în ţară de către concetăţenii angajaţi peste hotare au devenit, în ultimii ani, datorită volumului impunător, o componentă foarte importantă a balanţei de plăţi. Pentru unele ţări, ele constituie o înaltă pondere în Produsul Intern Brut şi depăşesc multe alte fluxuri de capital, inclusiv investiţiile străine directe.

Prezenta teză are drept scop studiul teoretico-metodologic al remiterilor, analiza emigraţiei economice din Republica Moldova şi a utilizării remiterilor, evaluarea impactului economic al acestora.

În teză, este efectuată precizarea conceptului de remiteri, remiterile au fost încadrate în principalele modele teoretice macroeconomice, este delimitat rolului remiterilor prin prisma analizei cost-beneficiu asupra ţărilor exportatoare şi importatoare de forţă de muncă, se analizează dinamica remiterilor pe plan mondial şi naţional, este cercetat impactul remiterilor asupra parametrilor macroeconomici ai Republicii Moldova.

În baza concluziilor formulate pe parcursul cercetării, au fost elaborate propuneri şi recomandări referitoare la acţiunile statului în domeniul remiterilor şi al migraţiunii economice, ce ţin de metodele de mobilizare a consumului productiv şi a investiţiilor din remiterile de bani, perfecţionarea politicii statului în vederea stimulării impactului pozitiv al remiterilor asupra economiei naţionale şi a diminuării impactului negativ pe termen mediu şi lung.

Concluziile şi recomandările rezultate din investigaţia efectuată pot contribui la elaborarea politicilor privind eficientizarea măsurilor şi deciziilor autorităţilor statale referitoare la remiteri şi migraţiunea economică. Rezultate cercetării pot fi utilizate în cursurile de „Teorie economică”, „Relaţii economice externe”, „Finanţe publice”, „Macroeconomie”.

Cuprins


CAPITOLUL I Fundamentele teoretice ale esenţei şi locului remiterilor în sistemul fluxurilor economice
  • 1.1. Definiţia conţinutului remiterilor şi încadrarea lor în modelele
  • macroeconomice de bază
  • 1.2. Importanţa fluxurilor mondiale de remiteri în dinamica fluxurilor financiare
  • internaţionale

CAPITOLUL II IMpactul remiterilor asupra economiilor importatoare şi exportatoare de forţă de muncă
  • 2.1. Impactul fluxurilor migratorii prin prisma analizei cost-beneficiu
  • 2.2. Transformarea Republicii Moldova în receptor mondial de remiteri
  • 2.3. Impactul remiterilor asupra parametrilor macroeconomici autohtoni

CAPITOLUL III Strategiile de reglementare a remiterilor şi efectele lor
  • 3.1. Practici internaţionale de utilizare productivă a fluxului de remiteri
  • 3.2. Contribuţia managementului remiterilor la reforma structurală a economiei Republicii Moldova