Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Structuri şi strategii narative în proza lui Joseph Conrad


Autor: Crecicovschi Ecaterina
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.06 - Literatura universală şi comparată
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Sergiu Pavlicenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

naratologie, roman, povestire, structură narativă, strategie narativă, tehnică narativă, macrostructuri narative, microstructuri narative, timp, mod, aspect, model structural, fenomen de tranziţie, curent literar recurent, neoromantism, neoromantism insular, ironie neoromantică, substrat biografic, autobiografie, receptare, polonism

Adnotare

Studiul de faţă reprezintă o încercare de a investiga experimentul conradian cu tehnica narativă ca suport al preocupărilor sale neoromantice J. Conrad (1857-1927) a fost un scriitor popular şi se bucură de acest statut în continuare, fiind considerat printre englezi un veritabil fenomen. Opera acestui prozator britanic de origine poloneză a constituit obiectul de cercetare a numeroase studii, articole, analize, eseuri. Totuşi, cercetarea creaţiei sale este departe de a se fi epuizat. Astfel, problema corelaţiei dintre neoromantism şi perspectiva narativă în opera lui J. Conrad se înscrie printre subiectele practic nevalorificate în studiile conradiene actuale. Investigaţia, sub acest aspect, este tentantă, deoarece nu există un studiu care să opereze o analiză a structurilor şi strategiilor narative atît în proza neoromantică engleză, cît şi în a vreunui reprezentant al ei. Dificultatea demersului întreprins porneşte de la lipsa unor lucrări fundamentale despre neoromantismul englez, cercetarea acestui curent recurent limitîndu-se, de cele mai multe ori, la aprecieri generale, de circumstanţă, mai ales cu referire la opera conradiană. Cu alte cuvinte, sintetizarea într-un singur studiu a punctelor de vedere despre fenomenul de tranziţie cercetat, existente într-o formă dispersată în critica din Est, devenise o necesitate stringentă. Lucrarea este valoroasă şi sub aspect comparatist, investigarea neoromantismului realizîndu-se prin examinarea variantelor lui naţionale şi identificarea paralelismelor şi particularităţilor caracteristice neoromantismului englez, european şi american, rezulatatele contribuind la formularea unor aprecieri teoretice şi practice semnificative pentru doctrina neoromantică. Alte argumente în favoarea studiului de faţă ar fi analiza tuturor romanelor şi povestirilor lui J. Conrad fără excepţie, pentru a surprinde existenţa unei legături dintre tematica neoromantică şi tehnica narativă, pe de o parte, şi elaborarea unui model adecvat şi pentru cercetarea creaţiei altor scriitori din perspectiva adusă în discuţie, pe de alta. În general, această cercetare tinde să atragă atenţia cercetătorilor creaţiei conradiene, adîncind unele puncte de vedere exprimate în teoriile narativităţii, relevînd creativitatea scriitorului, subliniind noutatea strategiilor şi structurilor narative în proza conradiană şi impulsionînd, fără îndoială, o nouă perspectivă în interpretarea lui J. Conrad – cea neoromantică. Cuvinte-cheie: naratologie, roman, povestire, structură narativă, strategie narativă, tehnică narativă, macrostructuri narative, microstructuri narative, timp, mod, aspect, model structural, fenomen de tranziţie, curent literar recurent, neoromantism, neoromantism insular, ironie neoromantică, substrat biografic, autobiografie, receptare, polonism

Cuprins


CAPITOLUL 1. Experimentul narativ şi problematica neoromantică la Joseph Conrad: din istoricul problemei
  • 1.1. Actualitatea universului artistic conradian la nivel tematic şi structural
  • 1.2. Aspecte fundamentale ale creaţiei lui Joseph Conrad şi problema fond – formă
  • 1.3. Corelaţia narativitate – neoromantism în contextul receptării operei lui Joseph Conrad

CAPITOLUL 2. Tendinţe neoromantice în creaţia lui Joseph Conrad
  • 2.1. Problema neoromantismului în istoria literaturii universale
  • 2.2. Neoromantismul insular: paralelisme şi particularităţi
  • 2.3. Joseph Conrad şi doctrina neoromantică

CAPITOLUL 3. Joseph Conrad din perspectiva narativităţiI
  • 3.1. Structurile şi strategiile narative ca suport al valorilor estetice în romanul de la cumpăna secolelor XIX-XIX
  • 3.2. Proza scurtă a lui Joseph Conrad: o lectură tehnică
  • 3.3.Structurile narative în romanul conradian