Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Incidenţa complicaţiilor neurologice la nou-născuţii prematuri cu masa extrem şi foarte mică cu infecţie intrauterină


Autor: Miron Anna
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Iliciuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Petru Stratulat (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

prematur, masa extrem şi foarte mică la naştere, infecţie intrauterină, inflamaţie, neurodezvoltare, citokine proinflamatorii, sechele neurologice, paralizie cerebrală, teste de evaluare a neurodezvoltării

Adnotare

În această lucrare este înaintată ipoteza că dereglările neurologice deseori diagnosticate la copiii prematuri pot fi asociate cu expunerea la infecţia intrauterină ce deseori este cauză majoră a prematurităţii. Pentru prima dată s-a efectuat un studiu complex privind particularităţile neurodezvoltării nou-născuţilor prematuri cu masa extrem şi foarte mică, ce a permis stabilirea incidenţei complicaţiilor neurologice. S-a elaborat algoritmul neurodezvoltării normale a nou-născuţilor prematuri cu masa extrem şi foarte mică în dinamică de la 28 la pînă la 40 săptămîni de gestaţie. S-au determinat semnele neurologice de alertă din perioada neonatală asociate cu dezvoltarea sechelelor neurologice în dinamică pînă la 24 luni vârsta corectată.

S-a stabilit rolul concentraţiilor înalte a citokinelor proinflamatorii (IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF-α) în perioada neonatală precoce şi dezvoltarea sechelelor neurologice în dinamică. S-a determinat că concentraţia înaltă a IL-1α şi IL-6 în serul sangvin sunt markeri în prognosticul HIV sever şi dezvoltarea sechelelor neurologice la distanţă. Concentraţiei înaltă serică a IL-6 este un marker de diagnostic a procesului inflamator şi IIU cu prognozarea precoce a riscului de realizare a infecţiei şi a sechelelor neurologice. S-a stabilit că prezenţa asocierei concentraţiei înalte a citokinelor proinflamatorii în serul sangvin şi corioamnionitei histologice este factor de risc major pentru dezvoltarea sechelelor neurologice.

S-a demonstrat importanţa evaluării neurodezvoltării cu ajutorul testelor neurocomportamentale la 3, 6, 9, 12, 18 şi 24 luni vârsta corectată: BINS (Bayley Infant Neurodevelopment Screener) şi BSID-III (Bayley Scale of Infant and Toddler Development ediţia a III). Pentru prima dată a fost obţinută o diagnosticare obiectivă precoce a dereglărilor majore şi minore prin evaluarea minuţioasă a domeniilor neurodezvoltării: Cognitiv, Limbaj Receptiv, Limbaj Expresiv, Motorica Fină şi Motorica Grosieră. S-a stabilit importanţa diagnosticării şi îndreptării pentru recuperare precoce pentru prevenirea sau ameliorarea handicapului neurologic. S-a demonstrat utilitatea practică a folosirii Coificientului de dezvoltare conform Gissel.

S-au stabilit criteriile ce definesc optimalitatea funcţiei cerebrale în neurodezvoltarea pînă la 24 luni vârsta corectată pentru copiii născuţi prematur cu masa extrem şi foarte mică. S-a determinat ierarhia semnelor neurologice de alertă pentru dezvoltarea sechelelor neurologice. A fost stabilită legătura între prematuritatea extremă cu masa extrem şi foarte mică la naştere şi rolul determinant al cascadei proinflamatorii în cadrul IIU pentru dezvoltarea sechelelor neurologice în dinamică. S-a elaborat algoritmul de diagnostic şi profilaxie a sechelelor neurologice la copii prematuri cu masa extrem şi foarte mică la naştere.

Implementarea algoritmului de diagnostic şi profilaxie a sechelelor neurologice pentru copii prematuri cu masa extrem şi foarte mică la naştere şi protocolului de supraveghere vor fi un etalon de conduită în practica neuropediatrică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte clinico-paraclinice a neurodezvoltării nou-născuţilor prematuri cu masa extrem şi foarte mică (revista literaturii)
 • 1.1. Neurodezvoltarea nou-născuţilor prematuri cu masa extrem şi foarte mică
 • 1.2. Rolul factorilor imuni din perioada neonatală precoce în dezvoltarea sechelelor neurologice.
 • 1.3. Importanţa evaluării repetate în supraveghere a nou-născuţilor prematuri cu masa extrem şi foarte mică

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigaţie
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metode de investigaţie pe parcursul studiului (Algoritmul metodologiei)
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului

CAPITOLUL III. Particularităţile clinico – paraclinice a neurodezvoltării nou-născuţilor prematuri cu masa extrem şi foarte mică (rezultatele investigaţiilor proprii)
 • 3.1. Elucidarea factorilor de risc pentru prematuritate
 • 3.2. Particularităţile neurodezvoltării nou-născuţilor prematuri cu masa extrem şi foarte mică

CAPITOLUL IV. Rolul citokinelor proinflamatorii (il-1α, il-1β, il-6, tnf-α) în dezvoltarea sechelelor neurologice la nou-născuţii prematuri cu masa extrem şi foarte mică
 • 4.1. Evaluarea rolului citokinelor proinflamatorii în dezvoltarea sechelelor neurologice la nou-născuţii prematuri cu masa extrem şi foarte mică cu infecţie intrauterină
 • 4.2. Evaluarea rolului citokinelor proinflamatorii în dezvoltarea sechelelor neurologice la nou-născuţii prematuri cu masa extrem şi foarte mică fără infecţie intrauterină

CAPITOLUL V. Analiza rezultatelor prospective a neurodezvoltării nou-născuţilor prematuri cu masa extrem şi foarte mică incluşi în programul de supraveghere
 • 5.1. Apariţia sechelelor neurologice la nou-născuţii prematuri cu masa extrem şi foarte mică în dependenţă de factorii de risc
 • 5.2. Analiza evaluării riscului pentru sechele neurologice şi neurodezvoltării cu ajutorul testelor neurocomportamentale
 • 5.3. Elucidarea unor semne neurologice majore şi minore pentru dezvoltarea sechelelor neurologice la nou-născuţii prematuri cu masa extrem şi foarte mică
 • 5.4. Evaluarea dereglărilor neurologice la nou-născuţii prematuri cu masa extrem şi foarte mică