Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Problemele securităţii economice a statelor mici în condiţiile globalizării”


Autor: Toma Andrei
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Galaju
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

economie mondială, relaţii economice internaţionale, globalizare, competitivitatea economiei naţionale, geoeconomie, interese naţionale, interesele statului, vulnerabilitate, securitate economică, indicatorii securităţii economice, program naţional de asigurare a securităţii economice, parteneriat internaţional, ţările mici

Adnotare

Spaţiul economic mondial capătă o nouă trăsătură calitativă – el se transformă întrun sistem global integral, în care economiile naţionale devin părţi componente ale unui organism economic unitar. Asigurarea securităţii economice a ţării şi a priorităţilor sale constituie piatra de temelie pentru integrarea sa în economia mondială.

Fără a se ţine seama de legile funcţionării sistemului economic global, de tendinţele evoluţiei sale şi de factorii diferenţierii unor economii naţionale conform nivelului lor de dezvoltare în limitele acestui sistem, toate elaborările privind securitatea economică a Republicii Moldova nu vor fi destul de eficiente.

În lucrare, a fost sistematizată problematica securităţii economice a statelor mici în condiţiile globalizării, sunt determinate liniile directorii ale concepţiei şi strategiei programului naţional de securitate economică a ţării. În teză, este propus un sistem de indicatori, care, reprezintă un şir de elemente relativ independente ale securităţii economice, constituind în sumă un sistem indivizibil. Tezele şi concluziile, argumentate de autorul studiului de faţă, reprezintă în totalitatea lor un suport solid pentru elaborarea concepţiei de asigurare a securităţii economiei naţionale în condiţiile globalizării, în ale cărei limite pot fi relevate cu certitudine direcţiile necesare ale dezvoltării economiei Republicii Moldova şi evidenţiate pericolele principale şi secundare, precum şi rezervele indispensabile acestei dezvoltări.

Rezultatele cercetării vor putea fi folosite la elaborarea unei variante a Strategiei de Stat a securităţii economice a Republicii Moldova, fiind luate în calcul procesele globalizării, şi vor contribui la o repartizare raţională a priorităţilor sale. Materialele cuprinse în teză, de asemenea, pot fi folosite la predarea cursurilor „Securitatea economică” şi „Economia naţională”.

Cuprins


CAPITOLUL I. Delimitări conceptuale ale securităţii economice
 • 1.1. Aspecte teoretice ale securităţii economice a statului
 • 1.2. Mediul internaţional de securitate şi particularităţile asigurării securităţii economice a statelor mici în contextul mediului de securitate european
 • 1.3. Competitivitatea - mecanism important de asigurare a securităţii economice
 • internaţionale

CAPITOLUL II. Particularităţi ale participării statelor mici la procesele de globalizare economică
 • 2.1. Principalele caracteristici şi efecte ale globalizării relaţiilor economice
 • internaţionale
 • 2.2. Amplificarea insecurităţii sub influienţa globalizării la începutul
 • secolul XXI
 • 2.3. Problemele participării statelor mici la procesul de globalizare economică

CAPITOLUL III. Securitatea economică a statului – elemente şi linii directorii pentru Republica Moldova
 • 3.1. Elemente şi linii directorii ale concepţiei, strategiei şi programului naţional de securitate economică a Republicii Moldova
 • 3.2. Metode şi modele matematice de evaluare a securităţii economice a ţării
 • 3.3. Analiza unor elemente ce caracterizează securitatea economică a Republicii Moldova