Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Managementul în îngrijirea şi dezvoltarea copilului până la vârsta de 5 ani


Autor: Ferdohleb Alina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Cuvinte Cheie

serviciul de asistenţă medicală primară, indicatorii stării de sănătate, factori de risc pentru sănătate, copii sub vârstă de 5 ani, lucrători medicali, mortalitatea, morbiditatea, copii frecvent bolnavi, copii practic sănătoşi, indicatorul „per serviciu”

Adnotare

Pentru prima dată a fost efectuată o cercetare ştiinţifică ce a evaluat particularităţile serviciului de asistenţă medicală primară în domeniul îngrijirii şi dezvoltării copilului sub vârsta de 5 ani şi s-au elaborat măsurile manageriale în vederea fortificării acestui serviciu în Republica Moldova.

Rezultatele lucrării au fost obţinute în baza studiului integral, selectiv-reprezentativ şi caz-martor. În baza informaţiilor statistice oficiale pentru anii 2003-2007, a fost analizat nivelul şi structura indicatorilor: 1) mortalităţii sub vârsta de 5 ani, 2) morbidităţii sub vârsta de 5 ani, 3) invalidităţii populaţiei pediatrice şi rezultatele examenelor profilactice ale preşcolarilor cu retard fizic. În rezultat, au fost elaborate: „Scorul de identificare” a mortalităţii sub 5 ani şi morbidităţii sub 5 ani; „Atlasul indicatorilor stării de sănătate a copiilor de vârstă timpurie”. Cercetarea selectivă, reprezentativă după repartizarea administrativ-teritorială a analizat aspectele medico-sociale ale familiilor cu copii sub vârsta de 5 ani. Grupul „copii frecvent bolnavi” s-a structurat astfel: 1) maladiile respiratorii 74,5±2,16% cazuri (p<0,001); 2) maladiile sistemului digestiv 36,5±2,48% cazuri (p<0,001); 3) bolile sistemului nefro-urinar 23,1±2,17% cazuri (p<0,001). Au fost determinaţi factorii de risc „social-familiali” ai sănătăţii pentru „copii frecvent bolnavi” în comparaţie cu „copii practic sănătoşi”. După analiza caz-martor a fost determinată perceperea de către părinţi a serviciului în privinţa accesului şi a procesului de instruire/informare; s-au constatat prioritățile părinţilor vizând: 1) consilierea privind momentele-cheie de îngrijire a copilului (t=5,78; p<0,001); 2) timpul suficient pentru consultaţii (t=4,38; p<0,001); 3) deplasarea până la cabinetul medicului de familie (t=4,03; p<0,001); 4) explicaţii suficiente despre riscurile pentru sănătate (t=3,49; p<0,001). Studiul selectiv-reprezentativ a stabilit că un medic din municipii prestează servicii în medie la 61 de copii, iar un medic de familie din localităţile raionale – în medie la 80-96 de copii sub 5 ani. În baza analizei după metoda SWOT, au fost descrise „punctele slabe” al serviciului vizând: asigurarea cu LM neuniformă şi în funcţie de localitate; program de lucru încărcat şi timp insuficient pentru instruirea familiilor; condiţii de lucru neoptim; lipsa indicatorului „per serviciu” – „supravegherea copilului în primii 5 ani de viaţă” şi „rata familiilor cu copii în primii 5 ani de viaţă instruite în CMF

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte ale serviciului de asistenţa medicală primară în domeniul îngrijirii şi dezvoltării copilului (revista literaturii)
 • 1.1. Abordarea istorico-teoretică a formării serviciului de îngrijire şi dezvoltare a copiilor
 • 1.2. Pediatria socială - o nouă direcţie ştiinţifico-practică a cercetărilor interdisciplinare
 • 1.3. Noţiunea de sănătate a copilului, grupele de sănătatea şi factorii de risc pentru sănătatea copiilor de vârstă timpurie
 • 1.4. Indicatorii stării de sănătate a copiilor: mortalitatea, morbiditatea, invaliditatea şi dezvoltarea (fizică, psihosocială)

CAPITOLUL II. Materiale şi metodologii de organizare a cercetării
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Metodologia de selectare şi de proiectarea eşantionului de studiu
 • 2.3. Metodologia cercetării factorilor de risc pentru sănătatea copilului
 • 2.4. Metode de evaluare statistică a rezultatelor obţinute

CAPITOLUL III. Dinamica şi structura indicatorilor stării de sănătatea copiilor sub vârsta de 5 ani (studiul integral)
 • 3.1. Dinamica şi structura mortalităţii copiilor sub vârstă de 5 ani (2003-2007)
 • 3.2. Dinamica şi structura incidenţei morbidităţii copiilor sub vârsta de 5 ani (2003-2007)
 • 3.3. Dinamica rezultatelor examenelor profilactice la preşcolarii cu retard fizic şi a invalidităţii populaţiei pediatrice (2003-2007)
 • 3.4. Analiza corelaţiei dintre indicatorii stării de sănătate a copiilor (2003-2007)

CAPITOLUL IV. Analiza medico-socială a consumatorilor şi descrierea social-profesională a furnizorilor de servicii în domeniul îngrijirii şi dezvoltării copilului (studiul selectiv)
 • 4.1. Caracteristica medico-socială a familiilor cu copiii sub vârsta de 5 ani
 • 4.2. Factorii de risc socio-familiali pentru sănătatea copiilor sub vârsta de 5 ani
 • 4.3. Cunoştinţe, atitudini, deprinderi practice ale familiei în vederea îngrijirii şi dezvoltării copiilor sub vârsta de 5 ani
 • 4.4. Perceperea de către părinţi a serviciului de asistenţa medicală primară în domeniul îngrijirii şi dezvoltării copilului (acces, proces de instruire / informare)
 • 4.5. Caracteristica social-profesională a lucrătorilor medicali din serviciul de asistenţă medicală primară

CAPITOLUL V. Analiza managementului serviciului de asistenţă medicală primară în domeniul îngrijirii şi dezvoltării copilului
 • 5.1. Particularităţile serviciului de asistenţă medicală primară în domeniului îngrijirii şi dezvoltării a copilului
 • 5.2. Programul Naţional Conduita Integrată a Maladiilor la Copii: implementări strategice..
 • 5.3. Managementul supravegherii copiilor sub vârsta de 5 ani şi instruirii familii acestora în cadrul serviciul de asistenţa medicală primară