Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Factorul mediatic în profilarea imaginii de ţară a Republicii Moldova


Autor: Gonţa Ana
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Constantin Marin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Imagine, imagine de ţară, autoimagine, imagine pozitivă, imagine negativă, mass-media, factor mediatic, Republica Moldova, integrare europeană, Uniunea Europeană, imaginea Republicii Moldova, opinie publică, societate civilă, politică externă, democraţie, identitate, identitate comunitară, stereotip, brand, cultură, comunicare de imagine, promovare de imagine, presă europeană, potenţial de imagine, politici de stat de imagine, politică editorială, resurse interne mediatice de imagine, strategii de comunicare de imagine, vizibilitatea externă a ţării, valenţe ale mesajului mediatic european.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări conceptual-teoretice ale imaginii de ţară din perspectiva mediatică
  • 1.1. Dimensiuni axiologice ale conceptului imaginii de ţară şi delimitări noţionale
  • 1.2. Mass-media ca instrument de imagine de ţară
  • 1.3. Imaginea de ţară în contextul procesului de integrare europeană.

CAPITOLUL II. Imaginea republicii moldova din perspectiva presei europene
  • 2.1.Vizibilitatea Republicii Moldova în presa europeană
  • 2.2.Valenţele mesajului mediatic european despre Republica Moldova

CAPITOLUL III. Practici mediatice locale şi politici de stat în promovarea imaginii Republicii Moldova în spaţiul european
  • 3.1. Practici de valorificare a mediilor naţionale pentru profilarea imaginii Republicii Moldova
  • 3.2. Politici de stat privind aplicarea mass-media în comunicarea de imagine de ţară
  • 3.3. Perspective ale comunicării de imagine pentru Republica Moldova în mass-media autohtonă şi europeană