Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / august /

Diversitatea parazitozelor la păsările domestice şi modificările morfofiziologice la Gallus gallus domesticus după tratamentul antiparazitar


Autor: Zamornea Maria
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.19 - Parazitologie, helmintologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Dumitru Erhan
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

extensivitatea invaziei, intensivitatea invaziei, mixtinvazii, indici hematologici, tratament antiparazitar

Adnotare

Scopul lucrării constă în studierea răspândirii ecto- şi endoparaziţilor la păsările domestice, modificărilor morfofiziologice provocate de ectoparaziţi la găini şi elaborarea metodelor de profilaxie şi tratament. Pentru realizarea acestui scop s-au trasat următoarele obiective: studierea parazitofaunei la găini în dependenţă de tehnologiile de întreţinere şi modificările unor indici hematologici, biochimici în sânge, calităţii cărnii la găinile poliparazitate iniţial şi după tratamentul antiparazitar.

Metodologia cercetării ştiinţifice constituie concepţiile expuse în lucrările realizate de Дубинина М. (1955), Шумило Р.П, Лункашу М.И. (1972), Панасюк D. (1984), Pisică C. (1996), Даугалиева Э., Филиппов В. (1991), Olteanu Gh. şi alţii (2001), Cosoroabă I. (2000).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată s-a stabilit pragul modificarilor indicilor hematologici şi biochimici în sînge, pH, proteine, lipide şi umiditatea carnii la găinile poliparazitate cu ectoparaziţi şi postterapeutic. S-a stabilit că păsările domestice sunt infestate cu 18 specii de malofagi, 2 - purici, 2 - acarieni-gamazizi, 5 - trematode, 6 - cestode, 5 - nematode şi 4 specii de coccidii. Extensivitatea infestării varia în dependenţă de tehnologia de întreţinere (fermă, complex, sector particular) de la 49,0% până la 100,0%.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în stabilirea corelaţiei dintre modificările indicilor morfofiziologici în sânge şi nivelul de infestare cu ectoparaziţi la găini; cuantificarea impactului preparatelor noi de origine vegetală Ectostop T şi Ectostop P asupra inofensivităţii cărnii la păsările poliparazitate.

Valoarea aplicativă a lucrării este garantată de elaborarea unui procedeu inedit de colectare a ectoparaziţilor de pe păsările vii, stabilirea eficacităţii antiparazitare a unor preparate noi de origine vegetală şi elaborarea măsurilor de profilaxie şi tratament al ectoparazitozelor la păsările domestice.

Rezultatele obţinute sunt implementate în gospodăriile avicole cu diverse tehnologii de întreţinere din Republica Moldova şi în procesul didactic la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Medicină Veterinată.

Cuprins


1. Epizootologia parazitozelor şi impactul preparatelor antiparazitare asupra organismului păsărilor domestice (analiza bibliografică a situaţiei în domeniu)
 • 1.1. Răspândirea parazitozelor la păsările domestice
  • 1.1.1. Mixtinvazii cu ectoparaziţi la păsările domestice
  • 1.1.2. Mixtinvazii cu endoparaziţi la păsările domestice
 • 1.2. Modificările morfofiziologice provocate de poliinvazii la animale şi terapia antiparazitară
  • 1.2.1. Influenţa parazitozelor şi preparatelor antiparazitare asupra indicilor hematologici
  • 1.2.2. Influenţa parazitozelor şi preparatelor antiparazirare asupra indicilor proteici
 • 1.3. Alergia – rezultatul parazitismului permanent şi medicaţiei antiparazitare
 • 1.4. Impactul parazitozelor asupra indicilor productivi şi nutritivi
 • 1.5. Eficacitatea tratamentului antiparazitar la păsările domestice

2. Metodologia şi metodele de investigare.
 • 2.1. Metodele de colectare şi cercetare a endo- şi ectoparaziţilor la păsările domestice.
 • 2.2. Metodă de colectare şi cercetare a ectoparaziţilor la păsările vii
 • 2.3. Metodele de cercetare a indicilor morfofuncţionali la găini

3. Parazitofauna păsărilor domestice şi particularităţile infestării cu endo- şi ectoparaziţi în Republica Moldova
 • 3.1. Particularităţile infestării cu ectoparaziţi la păsările domestice
 • 3.2. Particularităţile infestării cu endoparaziţi a păsărilor domestice

4. Modificările indicilor morfofiziologici la găinile poliparazitate iniţial şi după tratamentul antiparazitar
 • 4.1. Modificările parametrilor hematologici la găinile poliparazitate cu malofagi, purici, acarieni-gamazizi şi tratate antiparazitar cu preparate de origine vegetală şi chimică
 • 4.2. Modificările indicilor proteici la găinile poliparazitate cu malofagi, purici, acarieni-gamazizi şi tratate antiparazitar cu preparate de origine vegetală şi chimică
 • 4.3. Modificările unor indici a cărnii la găinile poliparazitate cu malofagi, purici, acarieni-gamazizi şi tratate antiparazitar

5. Măsurile de combatere a poliparazitozelor la găini şi analiza rezultatelor obţinute
 • 5.1. Eficacitatea unor preparate de origine vegetală în profilaxia şi tratamentul poliparazitozelor la găini
 • 5.2. Analiza rezultatelor obţinute