Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor antioxidante pe baza substanţelor bioactive ale cianobacteriilor şi microalgelor


Autor: Efremova Nadejda
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 septembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ficobiotehnologie, Spirulina platensis CNM-CB-02, Dunaliella salina CNM-AV-01, superoxiddismutază, ficobiliproteine, carotenoizi, compuşi coordinativi ai metalelor de tranziţie, preparate antioxidante

Adnotare

Domeniul de studiu: ficobiotehnologie.

Scopul tezei: Elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor antioxidante în baza biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 cu conţinut sporit de ficobiliproteine şi o activitate înaltă a SOD, precum şi a biomasei microalgei verzi Dunaliella salinа CNM-AV-01 cu conţinut majorat de carotenoizi.

Obiectivele: screening-ul compuşilor coordinativi ai Fe(III), Mn(II), Zn(II) şi Co(II) pentru a stabili acţiunea lor asupra productivităţii spirulinei şi dunalielei, conţinutului unor principii bioactive cu acţiune antioxidantă în biomasa lor; elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor antioxidante în baza biomasei de spirulină şi dunalielă.

Metodologia cercetării ştiinţifice a fost asigurată în baza conceptelor elaborate, expuse şi argumentate în lucrările lui Lowry O. et al. (1951), Laemmli U. (1970), Winterbourn C. et al. (1975), Maксимов В. (1980), Doспехов Б. (1985), Ермаков В. (1987), Ben-Amotz A., Avron A. (1990), Rudic V. (1993), Bousiba S., Richmond A. (1998), Dere S. et al. (1998), Reva V. şi al. (1999), Rudic V., Bulimaga V. (1998), Reva V. şi al. (2001), Rudic V. şi al. (2002, 2007).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost obţinute date experimentale noi despre acţiunea compuşilor coordinativi ai Fe(III), Mn(II), Zn(II) şi Co(II) asupra sintezei substanţelor bioactive cu proprietăţi antioxidante în biomasa spirulinei şi dunalielei. Au fost elaborate procedee de obţinere a preparatelor antioxidante în baza biomasei de spirulină şi dunalielă.

Semnificaţia teoretică. Lucrarea demonstrează posibilitatea valorificării cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 şi a microalgei verzi Dunaliella salina CNM-AV-01 în calitate de obiecte biotehnologice pentru obţinerea unor noi preparate pe baza substanţelor bioactive cu proprietăţi antioxidante.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost perfectată metoda de determinare a activităţii SOD; a fost propusă schema integrată de obţinere a preparatelor antioxidante în baza biomasei de spirulină şi dunalielă. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Tehnologia producerii preparatului antioxidant termostabil în baza biomasei de spirulină ce conţine antioxidanţi de natura proteică (SOD şi ficocianină) este implementată la uzina „Ficotehfarm” (Act de implementare Nr. 01-04 din 05 aprilie 2009).