Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Estimarea igienică a factorilor de risc şi a stării de sănătate a lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti


Autor: Pînzaru Iurie
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Grigore Friptuleac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 septembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

igienă, factori de risc, sănătate, gospodării ţărăneşti, pofilaxie

Adnotare

Lucrarea este dedicată igienei muncii lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti. Obiectivele cercetării constau în estimarea particularităţilor demografice ale lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti, accesului la asistenţa medicală; studierea şi evaluarea stării de sănătate a lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti; studierea şi evaluarea igienică a particularităţilor mediului ocupaţional; evaluarea interrelaţiilor dintre indicii stării de sănătate şi factorii de risc; elaborarea măsurilor profilactice.

Lucrarea aparţine unei direcţii noi de cercetări în igiena muncii, a relaţiilor dintre factorii de risc şi indicii stării de sănătate. S-a demonstrat existenţa unor particularităţi specifice pentru Republica Moldova în structura socio-demografică a membrilor gospodăriilor ţărăneşi, condiţiile de muncă, indicii comportamentali, starea de sănătate, asistenţa medicală. Investigaţiile clinico-igienice, fiind originale prin complexitatea lor, pentru prima dată au evidenţiat formele morbide cronice caracteristice pentru această categorie de populaţie, au cuantificat corelaţia dintre particularităţile condiţiilor de muncă, demografice, de comportament şi formele morbide. S-a evidenţiat gradul de risc pentru sănătatea ţăranilor în funcţie de factorii ce o determină.

Studiul actual se încadrează în principiile de cercetare ale medicinii muncii, cât şi în limitele unui concept original al igienei, evidenţiindu-se premisele teoretico-ştiinţifice ale corelaţiei dintre morbiditatea ţăranilor şi factorii de risc din mediul de muncă, fapt care a permis estimarea riscului de îmbolnăvire a membrilor gospodăriilor ţărăneşti în funcţie de aceşti factori.

S-au format premise concrete, eficace de argumentare şi elaborare a unui complex de măsuri profilactice în scopul prevenirii impactului nefavorabil al factorilor de risc asupra indicilor de sănătate a lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti. Materialele rezultate din cercetările efectuate pot servi drept suport metodic pentru specialiştii Centrelor de Sănătate Publică la efectuarea supravegherii de stat a sănătăţii populaţiei. S-a elaborat şi implementat: Ghidul primarului „Cum trebuie asigurată bunăstarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei” (2005); Ghidul practic „Aspecte ale igienizării condiţiilor de muncă şi menţinerii sănătăţii ţăranilor împroprietăriţi” (2006); paşaportul igienic al gospodăriei ţărăneşti şi a.

Cuprins


1. Caracteristica particularităţilor igienei muncii lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti (reviul bibliografic)
 • 2. Materiale, metode, volumul investigaţiilor
 • 2.1. Organizarea studiului
 • 2.2. Caracteristica lotului de studiu
 • 2.3. Metodele de cercetare
  • 2.3.1. Metode de studiere a stării de sănătate
  • 2.3.2. Metode igienice
  • 2.3.3. Metode statistice
 • 2.4. Volumul investigaţiilor

3. Particularităţile demografice ale populaţiei rurale. Calitatea serviciilor de asistenţă medicală în sectorul rural
 • 3.1. Evaluarea particularităţilor demografice ale populaţiei
 • 3.2. Estimarea accesului populaţiei localităţilor studiate la asistenţa şi la serviciile medicale de calitate
 • 3.3. Caracteristica socio-demografică a lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti incluşi în studiu

4. Estimarea stării de sănătate a populaţiei din localităţile rurale
 • 4.1. Caracteristica morbidităţii populaţiei din localităţile rurale
 • 4.2. Caracteristica unor indicatori ai stării de sănătate a lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

5. Caracteristica şi evaluarea igienică a mediului ocupaţional din gospodăriile ţărăneşti
 • 5.1. Evaluarea igienică a fluxului tehnologic
 • 5.2. Particularităţile cronometrice ale muncii şi comportamentului lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti
 • 5.3. Particularităţile factorilor fizici şi chimici ai muncii în câmp

6. Evaluarea integrată a stării de sănătate a lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti în relaţie cu factorii determinanţi