Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţa mecanismului financiar asupra proceselor de gestiune a stabilităţii financiare a întreprinderilor industriale din Republica Moldova


Autor: Suvorova Iulia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Tatiana Manole
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 septembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Adnotare

În condiţiile economiei de piaţă stabilitatea financiară a întreprinderii constituie o garanţie a supravieţuirii acesteia. Problemele stabilităţii financiare cuprind cele mai importante probleme atît financiare , cît şi economice.

Teza de doctorat este consacrată aspectelor teoretice şi practice privind influenţa mecanismului financiar asupra gestiunii stabilităţii financiare, elaborării propunerilor şi recomandaţiilor orientate spre sporirea stabilităţii financiare a întreprinderilor industriale în scopul evitării situaţiilor de criză. Obiectul cercetării îl constituie întreprinderile industriei uşoare: ”Ionel “ S.A. , “Floare-Carpet “ S.A. , Î.M. “ Piele “ S.A.

În procesul de pregătire a tezei de doctor s-a efectuat un diagnostic amplu al situaţiei financiare a întreprinderilor , s-au utilizat diverse metode de apreciere a stabilităţii financiare . În lucrare se prezintă , de asemenea, sistemele actuale de gestiune a acesteia la întreprinderile cercetate, se reflectă aspectele pozitive şi negative ale activităţii întreprinderilor, precum şi se aplică diferite modele de apreciere a unei eventuale insolvabilităţi.

Sub aspect practic, în baza generalizării literaturii de specialitate, analizei activităţii financiare a întreprinderilor sînt elaborate şi fundamentate din punct de vedere teoretic recomandaţiile practice privind formarea mecanismului de sporire a stabilităţii financiare a întreprinderilor industriale din Republica Moldova, este prezentat un complex de măsuri în vederea sporirii acesteia,este aplicat un model de calcul al optimizării stabilităţii financiare, precum şi sînt propuse căile de perfecţionare a mecanismului de gestiune a stabilităţii financiare în condiţiile economiei de piaţă.

Tezele teoretice, elaborările metodice şi recomandaţiile propuse determină importanţa practică a lucrării. Unele poziţii din teza de doctorat au fost propuse şi acceptate pentru implementare în activitatea întreprinderilor ” Ionel “ S.A. şi “Floare- Carpet” S.A., ceea ce a permis să se perfecţioneze sistemul actual de gestionare.