Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / mai /

Modele matematice şi produse program în managementul districtelor


Autor: Al Diabat Mofleh
Gradul:doctor în informatică
Specialitatea: 01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Gheorghe Căpăţână
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 mai 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.17 Mb / în română

Cuvinte Cheie

district, dirijare, indicator, model, metodă, graf, simulare, soft, produs program, etalon, sistem suport pentru decizii

Adnotare

Se face o trecere în revistă despre tratarea problemelor socio-economice teritoriale în ţările puternic dezvoltate din punct de vedere industrial. În lucrare este argumentată structura conceptului de dezvoltare socio-economică, conţinutul fiecărui compartiment al conceptului. În acest concept un rol important îi revine problemei omogenizării condiţiilor de muncă şi de trai ale populaţiei. În legătură cu acest fapt autorul propune o metodă formalizată de soluţionare a problemei. Deoarece funcţia-obiectiv din modelul matematic nu este diferenţiabilă, autorul propune o modalitate de simulare a procesului de dezvoltare socio-economică a subdiviziunilor teritorial administrative pe calculator.

Pentru soluţionarea problemei autorul introduce un indicator-etalon virtual. Odată cu schimbarea situaţiei economice, a numărului populaţiei districtul etalon se schimbă. Printr-o astfel de tratare autorul modelează situaţiile reale.

În continuare în lucrare se propune o modalitate de estimare a dinamicii în schimbările indicatorilor teritoriali. Acest lucru îi permite autorului să aducă un şir de concluzii utile atât pentru cercetătorii ştiinţifici, cât şi pentru practicieni.

În lucrare se face o tratare sistemică prin folosirea aparatului matematic şi a tehnicii de calcul pentru soluţionarea problemelor socio-economice regionale.

Produsele program realizate în teză permit rezolvarea unui şir de probleme în complex, spre deosebire de produsele program convenţionale care soluţionează doar o singură problemă.

Utilizatorul final, fără asistenţă din partea programatorului, poate implementa aceste produse program într-un nou domeniu de activitate. Produsele program elaborate pentru managementul districtelor posedă concomitent două calităţi: de produs aplicativ finalizat şi de produs program instrumental, care permit adaptarea într-un nou domeniu de activitate. Toate produsele program sunt dotate cu interfeţe prietenoase şi permit utilizatorului final formularea problemei de rezolvat printr-o operaţiune de navigare prin meniuri.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale managementului districţional
 • 1.1 Ştiinţa dirijării dezvoltării economice şi sociale a districtelor unei ţări
 • 1.2 Indicatorii nivelului de dezvoltare a municipiilor şi a districtelor
 • 1.3 Modelul matematic de dezvoltare a districtelor
 • 1.4. Modelul matematic ”Determinarea preţurilor medii pe ţară/district
 • 1.5 Conceptul dezvoltării socio-economice al Iordaniei( tratarea sistemică)

CAPITOLUL II. Modele matematice pentru managementul districtelor
 • 2.1. Simularea pe calculator a procesului de dirijare a unui district
 • 2.2. Elaborarea unor procedee matematice pentru prognozarea numărului populaţiei districtelor unei ţări şi de atenuare a prognozelor făcute
 • 2.3. Elaborarea unei metode matematice pentru compararea stării social-economice a districtelor şi repartizării lor

CAPITOLUL III. Pachetul de programe pentru simularea pe calculator a proceselor de dirijare a districtelor
 • 3.1. Procesul tehnologic de simulare pe calculator a proceselor de dirijare a districtelor
 • 3.2. Proiectul sistemului de simulare
 • 3.3.Realizarea sistemului de simulare
 • 3.4. Recomandările metodice pentru utilizarea pachetului de programe
 • 3.5. Pachetul de programe "Gestiunea deciziilor"