Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Popescu Anatol, doctor habilitat, profesor universitarPopescu Anatol, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:23 mai 2012, nr.1676
Specialităţi abilitate: 01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
01.05.03 - Tehnologii informaţionale

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Algoritmi de Sinteza a Regulatoarelor la Obiecte cu Inertie si Timp Mort dupa Criteriul Gradului Maximal de Stabilitate 01.05.04 UTM preşedinte CSS
conducător
Izvoreanu Bartolomeu
28.11.2014
D Metode şi instrumente pentru specificarea concurenţei în arhitecturile software 01.05.03 UTM preşedinte CSS
conducător
Beşliu Victor
12.12.2014

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Analiza computaţională a corespondenţei de afaceri 01.05.04 IMI conducător
conducător
Ciobanu Anatol
19.06.2008
D Modele si algoritmi de configurare a setului de servere pentru reţelele locale 05.13.13 consultant
conducător
Bolun Ion
24.01.2008
D Tehnici extensibile de interpretare sintactico – semantică a textelor în limbaj natural 01.05.04 consultant
conducător
Todoroi Dumitru
20.12.2007
D Metode şi algoritmi statistici de procesare a textelor (în baza textelor în limba română) 01.05.04 conducător 20.09.2007