Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program


Paşaportul specialităţii:

Domeniul în care se conferă gradul ştiinţific:
Ştiinţe fizico-matematice şi tehnice

Formula specialităţii:
Studierea modelării matematice pentru rezolvarea problemelor fundamentale şi aplicative, ale proceselor sistemelor şi obiectelor, elaborarea metodelor noi orientate spre utilizarea calculatoarelor şi avansarea nivelului tehnologiilor de cercetare în diverse domenii ale ştiinţei şi tehnicii.

Include: investigarea şi elaborarea metodelor şi principiilor de formare a modelelor matematice (MM) (analitice, numerice, de simulare), mijloacelor de automatizare a organizării experimentelor cu MM, inclusiv chestiunilor legate de cercetările proprietăţilor şi demonstrării gradului de adecvatitate a modelelor. Elaborarea produselor program ce asigură tehnologii şi metode de cercetare.

Cuprinde cercetări teoretice, aplicative şi experimentale în cadrul elaborării, experimentării şi aplicării a MM metodelor matematice şi tehnologiilor informatice în cercetările ştiinţifice şi în efectuarea lucrărilor de proiectare, inclusiv a particularităţilor modelărilor semiotice şi matematice al limbajului natural a vorbirii.

Importanţa: (teoretică, tehnică şi pentru economia naţională) rezolvarea problemei specialităţii date constă în avansarea calitativă a cercetărilor proceselor, sistemelor complexe şi eficienţei efectuării lucrărilor cu utilizarea noilor tehnologii informatice.

Sferele de cercetare:

  1. Elaborarea şi argumentarea modelelor matematice actuale a problemelor ştiinţifice, examinarea chestiunilor de precizie, sensibilitate, stabilitate a modelelor matematice şi autenticitate a modelării
  2. Dezvoltarea metodelor calitative, analitice, asimptotice şi aproximative şi de simulare ca o etapă necesară a experimentului de calcul.
  3. Elaborarea şi argumentarea algoritmilor rezolvării matematice a problemelor ştiinţifice, inclusiv a complexităţii lor.
  4. Metode de utilizare a tehnicii de calcul în cercetările ştiinţifice. Metode matematice în cercetările ştiinţifice (pe domenii). Resurse programate în cercetările ştiinţifice. Metode de elaborare a produselor program destinate cercetărilor ştiinţifice.
  5. Sisteme suport pentru decizii. Sisteme informaţionale executive. Teoria deciziilor şi utilităţii. Aplicarea metodelor inteligenţei artificiale în sisteme informatice.
  6. Elaborarea metodelor şi mijloacelor de automatizare a modelării sistemelor complexe, ce asigură un nivel înalt al tehnologiei de cercetare.
  7. Elaborarea complexelor de programe pentru modelarea analitică, numerică şi de simulare.
  8. Elaborarea şi argumentarea modelelor, metodelor şi algoritmilor de analiză şi sinteza a datelor, textului, vorbirii şi a imaginilor; computerizarea proceselor de recunoaştere şi înţelegere a textului (şi vorbirii).
Nu se includ cercetările în următoarele domenii: Aceste cercetări se includ corespunzător în specialităţile:
Specialităţi adiacente:

Delimitarea cu specialităţile adiacente De la specialitatea 01.05.04 specialităţile enumerate mai sus se deosebesc prin următoarele:

Tezele temele cărora se află în confluenţa specialităţilor 01.05.04 şi specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi recomandate spre susţinere pe două specialităţi cu cooptare în componenţa consiliului a specialiştilor pe profilul adiacent.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. GAINDRIC Constantin, doctor habilitat, profesor universitar;
  2. POPESCU Anatol, doctor habilitat, profesor universitar.