Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Utilizarea tehnologiilor informaționale la elaborarea algoritmilor criptografici și algebrici


Autor: Maliutina Nadejda
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Andrei Corlat
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 aprilie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.07 Mb / în română
Adobe PDF document1.16 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.24 Mb / în rusă

Teza

CZU 519.21:004.421(043.3)

Adobe PDF document 3.81 Mb / în rusă
217 pagini


Cuvinte Cheie

algoritm Markovski, cvazigrup, cvazigrup de stânga și de dreapta, translație, text deschis, text cifrat, atac, cheie, criptare, decriptare

Adnotare

<Structura tezei: teza constă din introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 201 titluri și 3 anexe. Teza conține 145 pagini de text de bază, o figură și 71 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 21 lucrări ştiințifice.

Scopul lucrării: construirea noilor și îmbunătățirea algoritmilor criptografici deja construiți și a criptoanalizei acestora.

Obiectivele cercetării: 1. Dezvoltarea unui algoritm criptografic eficient bazat pe algoritmul Markovski folosind grupoizi n-ari; 2. Elaborarea programelor, care implementează lucrul algoritmi construiti; 3. Efectuarea atacurilor asupra tuturor cifrurilor construite; 4. Analiza comparativă a atacurilor comise; 5. Găsirea textelor de lungime minimă pentru toate tipurile de atacuri investigate.

Noutatea și originalitatea științifică: Rezultatele lucrării sunt noi și originale. Ele sunt o continuare a cercetărilor anterioare în acest domeniu. Au fost dezvoltați și generalizați algoritmi, care au permis îmbunătățirea activității algoritmului clasic Markovski, au fost studiate atacurile asupra cifrurilor construite și a fost arătat gradul de rezistență al acestor cifruri.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante: constă în dezvoltarea noilor generalizări ale algoritmului clasic care cresc rezistența cifrului construit la tipuri cunoscute de atacuri.

Semnificația teoretică a lucrării: este determinată prin obținerea noilor algoritmi și cifrurilor construite, folosind structuri neasociative precum grupoizii n-ari. Sunt dezvoltate noi generalizări ale algoritmilor de codare folosind cvazigrupuri de stânga și de dreapta, grupoizi n-ari inversabili la un loc fixat.

Valoarea aplicativă: constă în utilizarea rezultatelor obținute în teoria codificării și criptoanaliză.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele obținute pot fi utilizate în cercetările științifice legate de codificarea datelor, studierea eficienței prezentării informațiilor și criptoanaliza datelor. Ele pot fi utilizate și în proiectarea unui curs opțional pentru studenții universitari legat de studiul criptologiei pe structuri algebrice abstracte.

Cuprins


1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗРАБОТКЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ И АЛГЕБРАИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
 • 1.1. Обзор текущего состояния современной криптографии
 • 1.2. Основные особенности и проблемы симметричного и асимметричного шифрования
 • 1.3. Хэш-функции и цифровая подпись
 • 1.4. Основные проблемы и особенности криптоаналитических методов
 • 1.5. Квазигруппы в криптологии
 • 1.6. Алгоритм Марковского и его обобщения
 • 1.7. Выводы по Главе 1

2. АЛГОРИТМ МАРКОВСКОГО И ЕГО НОВЫЕ ОБОБЩЕНИЯ
 • 2.1. Основные понятия и определения
 • 2.2. Алгоритм Марковского
 • 2.3. Алгоритм Марковского для правой квазигруппы
 • 2.4. Обобщение алгоритма Марковского (Обобщенный Алгоритм 1)
 • 2.5. Обобщение алгоритма Марковского (Обобщенный Алгоритм 2)
 • 2.6. Криптосистема Эль-Гамаля
 • 2.7. Аналог схемы Эль-Гамаля, основанный на алгоритме Марковского
 • 2.8. Выводы по Главе 2
3. КРИПТОАНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОТОКОВЫХ ШИФРОВ (БИНАРНЫЙ СЛУЧАЙ)
 • 3.1. Атаки выбранным шифротекстом на шифр Марковского, основанный на квазигруппе
 • 3.2. Атаки выбранным открытым текстом на шифр Марковского, основанный на квазигруппе
 • 3.3. Атаки выбранным шифротекстом и выбранным открытым текстом на обобщенный шифр Марковского на основе левых квазигрупп
 • 3.4. Атаки выбранным шифротекстом и открытым текстом на обобщенный шифр Марковского, основанный на правых квазигруппах
 • 3.5. Выводы по Главе 3

4. КРИПТОАНАЛИЗ ПОТОКОВЫХ ШИФРОВ ( n-АРНЫЙ СЛУЧАЙ)
 • 4.1. Атаки выбранным шифротекстом, построенным на основе -обратимого n–арного группоида
 • 4.2. Атаки выбранным открытым текстом, построенным на основе -обратимого n-арного группоида
 • 4.3. Выводы по Главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CURRICULUM VITAE