Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspectele clinice şi particularităţile evoluţiei fibrilaţiei atriale în hiperfuncţia glandei tiroide


Autor: Gratii Cristina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Aurel Grosu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Consultant ştiinţific: Zinaida Anestiadi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 octombrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

fibrilaţie atrială, hipertiroidie, tireotoxicoză, factori predispozanţi ai FA, complicaţii tromboembolice, scorul CHADS2

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 137 pagini tehnoredactate, este constituită din: introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 152 de surse, 1 anexă şi include 39 tabele, 22 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: cardiologie.

Scopul cercetării. Evaluarea particularităţilor de dezvoltare, prezentare clinică şi evoluţie a fibrilaţiei atriale în hipertiroidia manifestă şi subclinică.

Obiectivele cercetării: Evaluarea profilului clinic şi evidenţierea factorilor predispozanţi ai fibrilaţiei atriale tireotoxice. Evidenţierea variantelor de evoluţie clinică a fibrilaţiei atriale în dependenţă de tratamentulul aplicat. Determinarea predictorilor recurenţelor de aritmie şi ratei complicaţiilor tromboembolice şi a cardiomiopatiei secundare la pacienţii cu tireotoxicoză. Aprecierea statutului tiroidian şi ratei hipertiroidiei subclinice la persoanele cu fibrilaţie atrială paroxistică şi persistentă.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Au fost aplicate următoarele metode de cercetare: anchetare, statistică, monitorizare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifica. S-a estimat ponderea FA în tireotoxicoză şi rata hipertiroidiei manifeste şi subclinice la pacienţii cu FA paroxistică şi persistentă. Au fost evidenţiaţi factorii predispozanţi pentru apariţia şi persistarea FA, complicaţiilor tromboembolice şi cardiomiopatiei secundare din hipertiroidie. Prin aplicarea scorului CHADS2 a fost evaluat riscul tromboembolic la pacienţii cu FA tireotoxică.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Utilizarea testelor de sensibilitate înaltă pentru determinarea TSH-lui şi a fracţiilor libere a T3 şi T4 a permis evidenţierea hipertiroidiei subclinice la 2% persoane cu disritmie. Stratificarea riscului tromboembolic la bolnavii cu FA tireotoxică în scopul selectării tacticii adecvate de tratament antitrombotic a fost efectuată conform scorului CHADS2.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice.Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi ulterior implementate în activitatea curativă curentă a Institutului de Cardiologie.

Cuprins


1. Fibrilaţia atrială şi hiperfuncţia glandi tiroide (Revista literaturii)
 • 1.1. Fibrilaţia atrială
  • 1.1.1. Aspecte epidemiologice
  • 1.1.2. Etiologia şi evidenţierea factorilor predispozanţi
 • 1.2. Hipertiroidia
  • 1.2.1. Definiţie şi informaţie epidemiologică
  • 1.2.2. Mecanismele patofiziologice cardiovasculare din hipertiroidie
  • 1.2.3. Manifestările clinice cardiovasculare în hipertiroidie
 • 1.3. Fibrilaţia atrială în hipertiroidie
  • 1.3.1. Epidemiologie şi etiopatogenie
  • 1.3.2. Mecanismele aritmogenezei
  • 1.3.3. Complicaţiile FA din hipertiroidie
  • 1.3.4. Morbiditatea şi mortalitatea cardiovasculară în hipertiroidie
  • 1.3.5. Strategii terapeutice aplicate în FA din hipertiroidie
 • 1.4. FA în hipertiroidia subclinică
 • 1.5. Tireotoxicoza indusă de amiodaronă (TIA)

2.Material şi metode
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Metode de prelucrare statistică

3. Rezultatele studiului
 • 3.1. Particularităţile de prezentare iniţială a pacienţilor cu hipertiroidie - lotul I
  • 3.1.1. Caracteristica generală a pacienţilor cu hipertiroidie – lotul I
  • 3.1.2. Particularităţile de prezentare clinică a pacienţilor cu hipertiroidie – lotul I
  • 3.1.3. Caracteristica rezultatelor testării hormonale şi a unor indici de laborator
  • 3.1.4. Aspectele examenului ultrasonor al glandei tiroide şi rezultatele examinării electrocardiografice şi cocardiografice
  • 3.1.5. Particularităţile tratamentului intraspitalicesc şi a celui recomandat la externare
  • 3.1.6. Evaluarea riscului tromboembolic la pacienţii cu hipertiroidie şi FA din I lot
 • 3.2. Rezultatele examinării repetate a pacienţilor cu hipertiroidie şi FA din I lot
  • 3.2.1. Rezultatele generale ale reexaminării
  • 3.2.2. Particularităţile evoluţiei patologiilor cardiace şi noncardiace asociate
  • 3.2.3. Caracteristica generală a tratamentului administrat în perioada de supraveghere şi la momentul reexaminării
  • 3.2.4. Particularităţile evoluţiei clinice a hipertiroidiei apreciate la reexaminare
  • 3.2.5. Spectrul examenului hemodinamic şi electrocardiografic
  • 3.2.6. Rezultatele investigaţiilor de laborator şi aspectele examenului ecografic al glandei tiroide şi al cordului la reexaminare
  • 3.2.7. Complicaţiile apreciate la reexaminare
  • 3.2.8. Evaluarea riscului tromboembolic la pacienţii cu FA prezentaţi la reexaminare
 • 3.3. Particularităţile de prezentare clinică a pacienţilor cu FA - lotul II
  • 3.3.1 Caracteristica generală şi profilul hormonal al pacienţilor cu FA – lotul II
  • 3.3.2. Particularităţile de prezentare clinică a pacienţilor cu FA în dependenţă de funcţia tiroidiană
  • 3.3.3. Specificul examinării electrocardiografice, ecocardiografice, aspectele examenului ultrasonor al glandei tiroide şi
  • rezultatele unor testări de laborator
  • 3.3.4. Caracteristica pacienţilor cu hipertiroidie subclinică
  • 3.3.5. Rezultatele tratamentului aplicat în staţionar şi recomandările date la externare pacienţilor cu hipertiroidie din lotul II
  • 3.3.6. Rezultatele cardioversiei electrice programate
  • 3.3.7. Rezultatele reexaminării pacienţilor cu hipertiroidie din lotul II

4. Discuţii
 • Concluzii
 • Recomandări practice
 • Referinţe bibliografice
 • Anexa 1
 • Declaraţia privind asumarea răspunderii .
 • Curriculum vitae