Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Disecţia de aortă: particularităţi de prezentare clinică, diagnosticare şi evoluţie la supraveghere de durată


Autor: Cuzor Tatiana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Aurel Grosu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Consultant ştiinţific: Aureliu Batrînac
doctor, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 octombrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

disecţie de aortă, anevrism aortic, sindrom algic, ecocagrafie transtoracică, insuficienţa valvei aortice, predictorii de mortalitatea precoce

Adnotare

. Lucrarea este expusă pe 138 pagini tehnoredactate şi constituită din: introducere, 4 capitole, concluzii, bibliografia cu 167 surse, 27 de figuri, 31 tabele. Rezultatele studiului au fost reflectate în 12 lucrări ştiinţifice. Domeniul de studiu: cardiologie şi reumatologie.

Scopul şi obiectivele studiului: evidenţierea parametrilor clinico-paraclinici a pacienţilor cu disecţie şi anevrism de aortă, care se corelează cu un prognostic nefast la etapa intraspitalicească şi la supravegherea de durată prin analiza profilului clinic al pacientului cu disecţie acută de aortă în corelaţie cu datele examenului ecocardiografic transtoracic, estimarea sensibilităţii şi specificităţii metodei în comparaţie cu alte metode imagistice (tomografia computerizată, rezonanţa magnetică nucleară, aortografia), monitorizarea activă a pacienţilor cu diferite variante de evoluţie clinică a anevrismului şi disecţiei cronice de aortă, analiza indicaţiilor pentru corecţia chirurgicală a anevrismului şi disecţiei de aortă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în premieră naţională s-a realizat estimarea posibilităţilor diferitor tehnici imagistice în explorarea de urgenţă şi la supravegherea de durată a pacienţilor cu sindrom aortic acut, s-a estimat indicatorii de supravieţuire a bolnavilor cu formă cronică a disecţiei şi anevrism de aortă pe parcursul a circa 4 ani, au delimitat factorii de risc pentru dezvoltarea complicaţiilor la pacienţii cu disecţie acută şi cronică de aortă şi a celor cu anevrism aortic; au demonstrat raţiunile tratamentului chirurgical aplicat precoce.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a studiului: utilizare diferitor metode imagistice contemporane, delimitarea unor indicatori clinico-paraclinici nefaborabili a permis stabilirea predictorilor mortalităţii precoce şi perioada optimală pentru corecţia chirurgicală a maladiei abordate, a fost argumentată necesitatea tratamentului chirurgical de urgenţă în cazurile disecţiei de aortă tip A pentru prevenirea complicaţiilor fatale, demonstrat informativitatea înaltă a ecocardiografiei transtoracice de urgenţă în evidenţierea faldului disecant al aortei (o sensibilitate şi specificitate de 92% şi 90,5%, respectiv).

Implementarea rezultatelor: recomandările elaborate au fost implementate în programul examinării şi alegerii tacticii de tratament al pacienţilor cu sindrom aortic în perioada de urgenţă şi la supravegherea de durată în departamentul de terapie intensivă Insitutului de Cardiologie şi catedrei de cardiologie a facultăţii de Rezidenţiat şi Secundariat clinic a UMFM „ N. Testemiţanu”.

Cuprins


1. Cercetări contemporane în monitoringul diagnostic şi curativ al pacienţilor cu diverse forme de disecţie şi anevrism de aortă
 • 1.1. Aspecte epidemiologice ale anevrismului şi disecţiei de aortă
 • 1.2. Terminologia, nosologia şi clasificările anevrismului şi disecţiei de aortă
 • 1.3. Etiologia anevrismului şi disecţiei de aortă
 • 1.4. Patogenia şi fiziopatologia anevrismului şi disecţiei de aortă
 • 1.5. Prezentarea clinică şi examenul fizic al pacienţilor cu anevrism şi disecţie de aortă
 • 1.6. Tehnici imagistice în diagnosticul disecţiei de aortă
  • 1.6.1. Criteriile ecocardiografice în diagnosticul disecţiei de aortă
  • 1.6.2. Tomografia computerizată
  • 1.6.3. Imagistica prin rezonanţa magnetică nucleară
  • 1.6.4. Aortoangiografia
  • 1.6.5. Tehnica ecografiei intravasculare
 • 1.7. Tratamentele aplicate în disecţia de aortă
  • 1.7.1. Tratamentul medicamentos
  • 1.7.2. Tratamentul chirurgical şi intervenţional
 • 1. 8. Supravegherea de durată a pacienţilor cu anevrism şi disecţie de aortă
  • 1.8.1. Prognosticul
  • 1.8.2. Disecţia aortică cronică
  • 1.8.3. Explorarea imagistică în perioada de urmărire
  • 1.8.4. Determinarea riscului de complicaţii cardiovasculare la pacienţii cu maladii ale aortei

2. Material şi metode
 • 2.1. Caracteristicile clinico-statutare ale pacienţilor încadraţi în cercetare
 • 2.2. Metodele de investigaţie aplicate
 • 2.3. Metodele imagistice de explorare a aortei
 • 2.4. Metodele de tratament aplicate bolnavilor incluşi în studiu
 • 2.5. Estimarea riscului de complicaţii cardiovasculare la pacienţii cu DA şi/sau AA
 • 2.6. Metodele de procesare statistică a materialului observaţional
 • 2.7. Design-ul studiului


3. Valoarea, informativitatea, prestaţia comparativă a diferitor tehnici imagistice în diagnosticul de certitudine şi monitoringul clinico-evolutiv al pacienţilor cu disecţie şi anevrism de aortă
 • 3.1. Particularităţile de evaluare clinică, diagnostică, abordarea curativă şi supravegherea de durată a pacienţilor cu disecţie de aortă
  • 3.1.1. Particularităţile de prezentare iniţială a pacienţilor cu disecţie de aortă
  • 3.1.2. Rezultatele investigaţiilor de laborator şi a examenului electrocardiografic
  • 3.1.3. Rezultatele examenelor imagistice prin radiografia cutiei toracice, ecocardiografia transtoracică, tomografia computerizată, rezonanţa magnetică nucleară, aortografia realizate la bolnavii cu DA
  • 3.1.4. Tratamentul chirurgical al disecţiei de aortă
  • 3.1.5. Caracteristicele pacienţilor decedaţi în primele 14 zile
  • 3.1.6. Particularităţile tratamentului medical de urgenţă al DA în condiţiile blocului de terapie intensivă
  • 3.1.7. Evaluarea cauzelor mortalităţii intraspitaliceşti la pacienţii cu DA acută
  • 3.1.8. Rezultatele generale ale supravegherii de durată a bolnavilor care au supravieţuit evenimentului aortic acut
  • 3.1.9. Supravegherea pacienţilor cu DA trataţi chirurgical
  • 3.1.10. Supravegherea pacienţilor cu DA cronică fără tratament chirurgical
  • 3.1.11. Aprecierea gradului de risc pentru deces precoce (în primele 14 zile de la debut) la pacienţii cu DA
  • 3.1.12. Estimarea riscului de deces intraspitalicesc (în primele 30 zile) prin modelul de predicţie al studiului IRAD
 • 3.2. Particularităţile de prezentare clinică a pacienţilor cu anevrism de aortă
  • 3.2.1. Caracteristica generală a pacienţilor cu anevrism de aortă
  • 3.2.2. Particularităţile de prezentare clinică a pacienţilor cu AA
  • 3.2.3. Rezultatele examinărilor electrocardiografic, de laborator şi a diferitor tehnici imagistice
  • 3.2.4. Tratamentele aplicate pacienţilor cu anevrism de aortă
  • 3.2.5. Urmărirea postoperatorie a pacienţilor cu anevrism de aortă
  • 3.2.6. Supravegherea pacienţilor cu anevrism de aortă trataţi conservativ
  • 3.2.7. Evaluarea prognostică a pacienţilor cu AA şi DA în dependenţă de dimensiunile aortei

4. Sinteza rezultatelor obţinute
 • Concluzii
 • Recomandări practice
 • Referinţe bibliografice
 • Anexa
 • Declaraţie privind asumarea răspunderii
 • CV