Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Comerţul mondial cu produse petroliere. (Susţinerea tezei de doctor în economie, planificată pentru data de 21.10.2009, ora 15.00, a fost contramandată din cauza îmbolnăvirii pretendentului la grad ştiinţific)


Autor: Stati Gabriel
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Boris Chistruga
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost retrasă pe 21 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 339.5:622.323(100:478)(043.2)-135.1S 79

Adobe PDF document 1.33 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

Economie mondială, resurse energetice, criza energetică, independenţă şi securitatea energetică, ţiţei, petrol, zăcăminte, regiuni şi câmpuri petroliere, produse petroliere, piaţa cu produse petroliere, bareli, preţ, OPEC, cerere şi oferta de produse petroliere, fluxuri internaţionale, balansa energetică, capacităţi de producţie, import, export (reexport), transportare, stocare, consum, rafinării, standarde, calitate, conducte de petrol, tranzit, companii petroliere, investiţii în energetică, riscuri (politice, financiare, economice etc.), strategii economice

Adnotare

Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale contemporane este problema energetică. În ultima sută de ani petrolul a constituit unul dintre cele mai importante bunuri comercializate, acest produs fiind crucial în definirea strategiilor naţionale pentru dezvoltare, dar şi a politicii mondiale. Cantitatea tot mai mare de energie solicitată de dezvoltarea economică şi socială din ultimele decenii a dus la o intensificare a exploatării resurselor energetice şi implicit la creşterea producţiei de combustibil. Posibilităţile în resurse energetice clasice oferite de Terra sunt limitate. Consumul lor reclamă o mai judicioasă folosire pe plan mondial şi naţional.

Scopul cercetării constă în determinarea tendinţelor dezvoltării pieţei cu produse petroliere pe plan mondial, a factorilor ce determină aceste tendinţe, în evaluarea condiţiilor create în Republica Moldova în domeniul asigurării economiei naţionale cu produse petroliere principale, determinarea impactului lor asupra dezvoltării social-economice, evidenţierea problemelor cu care se confruntă acest sector al economiei şi elaborarea unor măsuri menite să contribuie la ameliorarea situaţiei în sectorul respectiv.

Teza are o structură bine determinată şi constă din introducere, trei capitole divizate în subcapitole, concluzii şi propuneri, bibliografie şi anexe. Capitolul I „Petrolul – sursă de energie pe plan mondial” examinează obiectivele: energetica – ca subsistem al economiei. Noţiuni generale; petrolul – ca sursă energetică în economia contemporană; cererea şi oferta agregată mondială de petrol şi produse petroliere; evoluţia preţurilor la produsele petroliere pe plan mondial. În capitolul II „Fluxurile internaţionale cu petrol şi produse petroliere” este prezentată o analiză complexă a evoluţiei comerţului internaţional cu produse petroliere. Perspective; locul şi rolul ţărilor OPEC în comerţul mondial cu petrol; particularitaţi ale principalelor ţări exportatoare de petrol din cadrul OPEC; comerţul cu petrol în SUA – ca cel mai mare consumator şi în ţările din Asia (China, Japonia, Coreia de Sud); asigurarea UE cu resurse petroliere; rolul Rusiei şi altor ţări din CSI în producţia şi exportul produselor petroliere etc. În capitolul III ”Piaţa cu produse petroliere în Republica Moldova” este studiată legislaţia republicii în viguare privitor la piaţa produselor petroliere; evaluarea nivelului de asigurare a necesităţilor economiei naţionale la produse petroliere; atragerea investiţiilor în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a pieţei petroliere; eviziunea fiscală, economia tenebră şi contrabanda pe piaţa produselor petroliere din republică; modele de abordare teoretică a contrabandei cu produse petroliere şi măsurile de combatere a ei. În baza investigaţiilor efectuate în concluzie autorul argumentează un complex de măsuri concrete privind ameliorarea situaţiei pe piaţa produselor petroliare principale din Republica Moldova.

Cuprins


1. Petrolul – sursă de energie pe plan mondial
 • 1.1. Energetica – ca subsistem al economiei. Noţiuni generale
 • 1.2. Petrolul – ca sursă energetică în economia contemporană
 • 1.3. Cererea şi oferta mondială de petrol şi produse petroliere
 • 1.4. Preţurile produselor petroliere pe plan mondial

2. Fluxurile internationale cu petrol si produse petroliere
 • 2.1. Comerţului internaţional cu petrol şi produse petroliere. Perspective
 • 2.2. Locul şi rolul ţărilor OPEC şi non-OPEC în comerţul mondial cu petrol
 • 2.3. SUA – cel mai mare actor pe piata mondiala a petrolului
 • 2.4. Comerţul cu produse petroliere în Asia
 • 2.5. Asigurarea Uniunii Europene cu resurse petroliere
 • 2.6. Rolul Rusiei şi altor ţări din CSI în producţie şi exportul produselor petroliere
 • 2.7. Regiunea Caspică – intre interese economice şi strategice

3. Piaţa cu produse petroliere în Republica Moldova
 • 3.1. Legislaţia Republicii Moldova cu privire la piaţa produselor petroliere
 • 3.2. Evaluarea nivelului de asigurare a necesităţilor economiei naţionale cu produse petroliere
 • 3.3. Investiţiile în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a pieţei petroliere
 • 3.4. Evaziunea fiscală şi contrabanda pe piaţa produselor petroliere din republică
 • 3.5. Modele de abordare teoretică a contrabandei cu produse petroliere şi măsurile de combatere