Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Unele particularităţi clinico–paraclinice în hepatitele cronice virale în dependenţă de conţinutul nitriţilor şi nitraţilor în organism


Autor: Taran Natalia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Vlada-Tatiana Dumbrava
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Nicolae Opopol
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.05-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Hepatite cronice virale, nitraţi şi nitriţi, oxidul nitric, citocromul P450, glutation S-transferaza, sindromul citolitic, colestatic, imuno-inflamator, faza infecţiei virale, gradul de activitate a procesului inflamator hepatic.

Adnotare

Teza este expusă pe 134 de pagini, cuprinde Introducere, 6 capitole, concluzii, bibliografia din 225 surse, 13 anexe, 24 figuri şi 17 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 20 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: hepatitele cronice virale cu cercetarea metaboliţilor oxidului nitric.

Scopul studiului: evaluarea unor particularităţi clinico-paraclinice în hepatitele cronice virale în funcţie de nivelul de nitraţi şi de nitriţi în organism.

Obiectivele studiului: elucidarea particularităţilor clinice în hepatitele cronice virale cu evaluarea nivelului de nitraţi şi de nitriţi în ser şi în urină, a enzimelor microsomale în funcţie de sex, vârstă şi de durata bolii; studierea parametrilor respectivi în funcţie de gradul de activitate a procesului inflamator hepatic şi de faza infecţiei virale. S-au cercetat sindroamele hepatice de laborator, stabilindu-se interrelaţii corelative între parametrii cercetaţi cu semnele de hipertensiune portală, sindromul imuno-inflamator, colestatic, citolitic, cu gradul de activitate a procesului inflamator hepatic şi faza infecţiei virale.

Metodologia cercetării: studiu clinic, analitic, prospectiv. Eşantionul studiat a inclus grupe comparabile. Culegerea datelor pentru cercetarea clinică a fost de tip „caz-martor”.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost confirmat şi demonstrat rolul esenţial al nitraţilor şi nitriţilor în mecanismul patogenetic al activităţii procesului patologic hepatic şi al infecţiei virale. S-a determinat o corelaţie directă între nivelul de nitraţi şi de nitriţi în ser şi în urină cu activitatea sindromului citolitic şi indicii de hipertensiune portală, cât şi cu gradul de activitate a procesului inflamator hepatic şi a infecţiei virale.

Semnificaţia teoretică, valoarea aplicativă a lucrării demonstrează importanţa acestei cercetări în evoluţia hepatitelor cronice virale: NO, considerându-se unul dintre mediatorii principali ai inflamaţiei. Drept criteriu de prognozare a evoluţiei bolii hepatice poate servi studiul nivelului de nitraţi şi de nitriţi în ser şi în urină. Modificările enzimelor microsomale demonstrează dezechilibrul în sistemul antioxidant legate de funcţia de detoxificare hepatică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare şi apoi implementate în activitatea curativă curentă a secţiei de Hepatologie a IMCP Spitalului Clinic Republican.

Cuprins