Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cercetarea soiurilor şi hibrizilor noi de măr în condiţiile pedo-climatice ale Republicii Moldova


Autor: Cozmic Radu
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Victor Bucarciuc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Consultant ştiinţific: Ilie Donica
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Instituţia: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
CSS: DH 10-06.01.05-25.12.03
Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 ianuarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

măr, soiuri, grupuri ecologo-geografice, rezistenţă, rapăn, productivitate.

Adnotare

Teza include introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 137 titluri, 25 anexe, 96 pagini de text de bază, 16 figuri, 44 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Pomicultura, ameliorarea plantelor pomicole.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării este de a depista cele mai preţioase soiuri şi elite noi după rezistenţa la boli, productivitate, calitatea fructelor pentru testarea de stat şi implementarea în producţie, genitorii de caractere economice valoroase. Pentru rezolvarea scopului lucrării au fost propuse următoarele obiective: Studiul diversităţii grupelor ecologo-geografice, a soiurilor şi elitelor noi de măr în fiecare grup; stabilirea valorii ameliorative a soiurilor de măr imune la rapăn Venturia inaequalis (Cocke, Wint), de tip compact şi a genitorilor pentru ameliorare; determinarea corelaţiei dintre diferite caractere; evidenţierea soiurilor şi hibrizilor de perspectivă pentru testarea de stat şi implementarea în producţie.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova au fost multilateral cercetate un şir de soiuri, selecţii şi hibrizi noi de măr după provenienţa lor geografică. S-au efectuat cercetări asupra soiurilor, selecţiilor standard şi de tip compact cu stabilirea corelaţiei dintre caracterele ce determină productivitatea. Au fost evidenţiate soiuri, selecţii şi forme autohtone şi străine noi de măr tradiţionale, imune la rapăn, de tip compact pentru utilizarea ca forme parentale şi în scopul implementării în producţie.

Semnificaţia teoretică. S-a stabilit ereditatea caracterelor valoroase pentru diferite soiuri de măr tradiţionale şi imune la rapăn, capacitatea de germinare a polenului, gradul polenizării intervarietale, dependenţa corelativă a caracterelor la soiurile şi plantele hibride în studiu.

Valoarea aplicativă a lucrării. În rezultatul cercetărilor s-au evidenţiat soiuri cu productivitate înaltă, rezistenţă la rapănul mărului, creştere redusă a pomului, calitate înaltă şi termeni diferiţi de coacere ale fructelor. La Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a Republicii Moldova au fost transmise 6 genotipuri noi de măr: două soiuri introduse:- Granny Smith Spur (Australia), Čampion (Republica Cehia) şi patru selecţii autohtone imune la rapăn:- 3-47 (50, 54, 55), 3-47 (33- 40), 3-52(49-71) şi 3-55(26-36).

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice se implementează în procesul de ameliorare al mărului la Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. Soiurile Čampion, Romus 1, Elstar, Redfree şi Gloster sunt incluse în Registrul Soiurilor de Plante ca soiuri de perspectivă şi se implementeză în producere. Din aceste soiuri, în pepinierele Republicii Moldova, pe parcursul anilor 2006-2009 s-au obţinut peste 100 mii pomi altoiţi.