Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Jacotă (decedat) Anatol , doctor habilitat, profesor universitarJacotă (decedat) Anatol , doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Abilitare:25 decembrie 2006, nr.716
Specialităţi abilitate: 03.00.12 - Fiziologie vegetală
03.00.15 - Genetică

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Structura şi compoziţia biochimică a fructelor de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot in vivo şi in vitro 03.00.05 IGFPP consultant
consultant
Matienco (decedat) Boris
24.02.2011
D Aspecte genetico-moleculare ale rezistenţei porumbului (Zea mays) la secetă 03.00.15 conducător
consultant
Barbacar Nicolae
23.04.2009
D Influenţa genelor mutante în stare homo- şi heterozigotă asupra caracterelor cantitative la tomate (Lycopersicon esculentum Mill) 03.00.15 conducător 28.02.2008
D Polimorfizmul secvenţei ADN 12q24.1 înlănţuite cu gena fenilalaninhidroxilazei în populaţia Republicii Moldova 03.00.15 consultant
conducător
Groppa Stanislav
23.12.2004