Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte clinico-hemodinamice şi biochimice la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea şi influenţa agonistului receptorilor imidazolinici I1 - moxonidinei


Autor: Mihalache Georgeta
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valeriu Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 51-14.00.06-27.03.08
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 februarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

HTA, obezitate, IR, DZ tip 2, TAG, dislipidemie, SM

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 131 pagini şi-i constituită din introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 200 de surse şi include 24 tabele, 25 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Scopul: aprecierea unor particularităţi clinico-hemodinamice şi biochimice ale pacienţilor hipertensivi în funcţie de greutatea corporală şi acţiunii agonistului receptorilor imidazolinici I1 – moxonidine asupra acestor parametri.

Obiectivele lucrării: aprecierea particularităţilor clinico-hemodinamice, profilului lipidic, glucidic ale pacienţilor hipertensivi în funcţie de greutatea corporală; aprecierea frecvenţei SM; studierea efectului antihipertensiv al agonistului receptorilor imidazolinici I1 – moxonidine şi evaluarea influenţei preparatului asupra metabolismului lipidic, glucidic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. S-au apreciat particularităţile clinico-hemodinamice, rata DZ tip 2, TAG, GBM şi unii indici ai IR la pacienţii hipertensivi în funcţie de greutatea corporală. A fost constatată ponderea şi particularităţile SM, utilizând diverse criterii de diagnostic. A fost studiată influenţa moxonidine asupra indicilor hemodinamici şi metabolici.

Semnificaţia teoretică: La hipertensivi unii indici hemodinamici şi stilul de viaţă variază în funcţie de greutatea corporală. Hipertensivii cu acelaşi nivel de TA sunt un grup neomogen prin particularităţile greutăţii corporale, aceasta influenţând metabolismul lipidic, glucidic.

Valoarea aplicativă a lucrării: Obezitatea abdominală (CT) mai frecvent se asociază cu modificări ale metabolismului glucidic, în timp ce obezitatea generală (IMC) - cu modificările spectrului lipidic. S-a apreciat efectul antihipertensiv şi influenţa moxonidine asupra metabolismului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi ulterior implementate în activitatea curativă curentă a Institutului de Cardiologie, precum şi în activitatea didactică a catedrei de Cardiologie, Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ ŞI OBEZITATEA ÎN CADRUL SINDROMULUI METABOLIC. TRATAMENTUL CU MOXONIDINE (Revista literaturii)
 • 1.1. Date epidemiologice
 • 1.2. Patogeneza hipertensiunii arteriale în sindromul metabolic
  • 1.2.1. Insulinorezistenţa
  • 1.2.2. Insulinorezistenţa, obezitatea şi hipertensiunea arterială
  • 1.2.3. Insulinorezistenţa, obezitatea şi diabetul zaharat tip 2
  • 1.2.4. Dislipidemia, ateroscleroza - particularităţi în sindromul metabolic
  • 1.2.5. Unii biomarkeri ai obezităţii
 • 1.3. Moxonidine este numai un remediu antihipertensiv?
  • 1.3.1. Mecanism de acţiune
  • 1.3.2. Farmacocinetica
  • 1.3.3. Efectul antihipertensiv
  • 1.3.4. Moxonidine – remediu antihipertensiv şi nu numai
  • 1.3.5. Tolerabilitate şi siguranţă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE
 • 2.1. Material clinic
 • 2.2. Metodologie
 • 2.3. Metode de prelucrare statistică
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3, ARTICULARITĂŢI CLINICO-HEMODINAMICE ŞI BIOCHIMICE ALE PACIENŢILOR HIPERTENSIVI ÎN FUNCŢIE DE GREUTATEA CORPORALĂ ŞI ACŢIUNEA AGONISTULUI RECEPTORILOR IMIDAZOLINICI I1-MOXONIDINE ASUPRA ACESTOR PARAMETRI (Rezultatele studiului)
 • 3.1. Particularităţi clinico-hemodinamice şi biochimice la pacienţii hipertensivi în funcţie de greutatea corporală .
  • 3.1.1. Aspecte clinico-hemodinamice la pacienţii lotului general de studiu
  • 3.1.2. Particularităţi antropometrice la pacienţii nonobezi versus obezi
  • 3.1.3. Indicii profilului glucidic în funcţie de greutatea corporală
  • 3.1.4. Modificări ale profilului lipidic la pacienţii hipertensivi
  • 3.1.5. Particularităţi corelative ale spectrului glucidic şi lipidic pentru indicele masei corporale şi circumferinţa taliei la pacienţii hipertensivi obezi
  • 3.1.6. Modificări ale unor indici biochimici şi reologici
  • 3.1.7. Aspecte de evoluţie a hipertensiunii arteriale la femei
  • 3.1.8. Particularităţi ECG şi ECO CG
  • 3.1.9. Rata sindromului metabolic la pacienţii hipertensivi
 • 3.2. Administrarea tratamentului cu moxonidine la pacienţii cu hipertensiune arterială
  • 3.2.1. Dinamica indicilor hemodinamici la administrarea moxonidine
  • 3.2.2. Eficienţa antihipertensivă a moxonidine
  • 3.2.3. Influenţa moxonidine asupra metabolismului glucidic şi spectrului lipidic
  • 3.2.4. Influenţa moxonidine asupra unor parametri biochimici
  • 3.2.5. Dinamica indicilor antropometrici pe fondalul administrării tratamentului cu moxonidine
  • 3.2.6. Reacţiile adverse constatate ca rezultat al administrării tratamentului cu moxonidine
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3