Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Corelaţiile clinice ale artritei psoriazice cu determinantele imuno-monogenetice (clasele HLA)


Autor: Russu Eugeniu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Constantin Babiuc
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Gheorghe Muşet
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 51-14.00.06-27.03.08
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.22 Mb / în română

Cuvinte Cheie

artrita psoriazică, statusul imunogenetic, HLA, limfocite T și B, T-helper, T-supresoare, IgA, IgM, IgG, CIC

Adnotare

Lucrarea conţine 129 de pagini text de bază, fiind constituită din introducere, Şase capitole, bibliografie (185 surse), 7 anexe, 32 tabele, 46 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice, dintre care 5 articole. Domeniul de studiu: reumatologie.

Scopul studiului a costat în studierea particularităţilor corelative ale evoluției clinice, statusului imun şi imunogenetic la pacienţii cu artrită psoriazică în funcție de variantele clinice ale bolii. Obiectivele studiului au constituit în studierea particularităţilor evoluţiei artritei psoriazice în funcţie de varianta clinică a bolii cu cercetarea modificărilor imunocelulare şi imunoumorale, varietăţilor antigenului HLA şi aprecierea importanţei lor ca factori de risc şi prognostic relativ favorabil sau nefavorabil la pacienţii cu artrită psoriazică. Metodologia cercetării ştiinţifice: în cadrul studiului au fost aplicate următoarele metode de cercetare: anchetare, examinarea clinică a pacientului, investigaţii paraclinice, cercetări speciale (studierea statusului imun și imunogenetic), procedee statistice.

Noutatea şi originalitatea a constat în evidenţierea particularităţilor clinice ale variantelor evolutive ale artritei psoriazice şi a manifestărilor sistemice, care s-au caracterizat printr-o diversitate largă a manifestărilor clinice proprii sindroamelor articulare şi extraarticulare. Sistemul imun celular şi umoral s-a caracterizat prin reducerea conţinutului de limfocite T CD3, CD8, CD4, limfocitelor B în sângele periferic, scăderea coeficientului CD4/CD8. S-a determinat perturbări în nivelului IgA, IgG, IgM şi CIC. Din antigenii HLA ca factori predictivi nefavorabili ai artritei psoriazice, cu creşterea riscului afectărilor extraarticulare fac parte HLA-B27/B8, -B27/B62, -B27/B11, iar favorabili - HLA-A2/A3, A2/A5, -A2/A8, -A3/A8 şi -B27/A3.

Semnificaţia teoretică a lucrării a constat în relevarea particularităţilor clinice ale artritei psoriazice, inclusiv în funcţie de varianta clinică, ce vor contribui la diagnosticarea corectă şi precoce a bolii. Valoarea aplicativă o constituie determinarea anumitor alele HLA artritogene în artrita psoriazică, ceea ce va permite o abordare terapeutică efectivă, cu ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor.

Rezultatele studiului au fost implementate în secţia reumatologie şi policlinica IMSP Spitalul Clinic Republican, secţia reumatologie a IMSP SCM ”Sfânta Treime”, sunt expuse în cursurile pentru studenţi şi perfecţionarea medicilor.

Cuprins


1. ACTUALITĂȚI ÎN ARTRITA PSORIAZICĂ
 • 1.1. Etiologia artritei psoriazice
  • 1.1.1. Factorii infecţioşi
  • 1.1.2. Factorii genetici
  • 1.1.3. Traumatismul
  • 1.1.4. Rolul afectărilor vasculare
  • 1.1.5. Dereglările metabolice
  • 1.1.6. Alţi factori
 • 1.2. Patogenia artritei psoriazice
  • 1.2.1. Aspectele imunopatogenetice ale artritei psoriazice
  • 1.2.2. Rolul determinantelor HLA în evoluţia artritei psoriazice
  • 1.2.3. Mecanismele afectărilor tisular-specifice
  • 1.2.4. Mecanismele modificărilor histo-biochimice
  • 1.2.5. Interrelaţia dintre mecanismele patogenetice ale artritei psoriazice
  • 1.2.6. Teoria integrării verigilor patogenetice reparatorii în cadrul artritei psoriazice
 • 1.3. Particularităţile clinice ale artritei psoriazice
  • 1.3.1. Oligoartrita asimetrică
  • 1.3.2. Artrita interfalangiană distală
  • 1.3.3. Poliartrita simetrică
  • 1.3.4. Afectarea axială (implicarea în proces a coloanei vertebrale şi/sau articulaţiilor sacroiliace)
  • 1.3.5. Artrita mutilantă .
  • 1.3.6. Artrita psoriazică juvenilă
  • 1.3.7. Manifestările sistemice ale artritei psoriazice
 • Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicile clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2. Criteriile de includere în studiu
 • 2.3. Criterii de excludere
 • 2.4. Diagnosticul de artrită psoriazică
 • 2.5. Aprecierea severităţii psoriazisului cutanat
 • 2.6. Programe şi metode de examinare
 • 2.7. Evaluarea sindromului articular şi activităţii bolii
 • 2.8. Alterarea capacităţii funcţionale
 • 2.9. Examinarea radiologică articulară
 • 2.10. Evaluarea imunologică
 • 2.11. Identificarea configuraţiei antigenice a HLA
 • 2.12. Metode de evaluare statistică a rezultatelor obţinute

3. PARTICULARITĂŢILE CLINICO-EVOLUTIVE ALE ARTRITEI PSORIAZICE
 • 3.1. Particularităţile afectării articulațiilor periferice în artrita psoriazică
 • 3.2. Particularităţile afectării coloanei vertebrale în artrita psoriazică
 • 3.3. Aprecierea modificărilor statusurilor funcţional şi radiologic la pacienţii cu artrită psoriazică
 • 3.4. Particularităţile corelative ale statusului clinico-evolutiv al artritei psoriazice
 • 3.5. Particularităţile afectărilor extraarticulare la pacienţii cu artrită psoriazică
 • Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE STATUSULUI IMUN LA BOLNAVII CU ARTRITĂ PSORIAZICĂ
 • 4.1. Particularitățile statusului imun celular
 • 4.2. Particularitățile statusului imun umoral
 • Concluzii la capitolul 4

5. CARACTERISTICILE COMPARATIVE CORELAȚIONALE ALE INDICILOR CLINICI ȘI VARIANTELOR ARTRITEI PSORIAZICE CU STATUSUL IMUN ȘI DETERMINANTELE ANTIGENILOR HLA
 • 5.1. Repartiţiile generală și conform variantelor clinice ale antigenilor HLA la pacienţii cu artrită psoriazică
 • 5.2. Corelaţiile dintre antigenii HLA şi indicii activităţii artritei psoriazice
 • 5.3. Corelaţiile dintre antigenii HLA şi statusul imunocelular
 • 5.4. Corelaţiile dintre antigenii HLA şi statusul imunoumoral
 • 5.5. Corelaţiile dintre antigenii HLA şi afectările extraarticulare
 • Concluzii la capitolul 5

6. CORELAţIILE CLINICE ALE ARTRITEI PSORIAZICE CU DETERMINANTELE IMUNO-MONOGENETICE
 • 6.1. Unele particularităţi de evoluţie clinică a artritei psoriazice
 • 6.2. Impactul imunopatologic asupra tabloului clinic al artritei psoriazice
 • 6.3. Analiza statusului imunogenetic (clasele HLA) şi influenţa lui asupra tabloului clinic şi modificărilor imunopatologice la pacienţii cu artrită psoriazică
 • Concluzii la capitolul 6