Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Integrarea Republicii Moldova în fluxurile financiare internaţionale


Autor: Timuş Victoria
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Angela Secrieru
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.91 Mb / în română

Teza

CZU 339.7272 (478)(043)

Adobe PDF document 2.42 Mb / în română
207 pagini


Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 249 de surse, 18 anexe, 156 de pagini de text de bază, 28 de figuri, 12 de formule şi 7 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Cuvinte cheie: balanţa de plăţi externe, cont de capital, fluxuri financiare, integrare financiară, remiteri, sistem financiar internaţional, fluxuri de capital împrumutat, fluxuri investiţionale, liberalizarea contului de capital, criză financiară internaţională.

Domeniul de studiu: relaţii valutar-financiare internaţionale.

Scopul şi obiectivele lucrării: Elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de integrare a unei ţări mici în fluxurile financiare internaţionale; Relevarea evoluţiei fluxurilor financiare internaţionale în ţările în curs de dezvoltare şi interpretarea tendinţelor, identificate în corelare cu fenomenele din economia mondială; Determinarea impactului influxurilor financiar-valutare asupra economiei naţionale a Republicii Moldova şi formularea propunerilor privind administrarea eficientă a acestora.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de integrare în fluxurile financiare internaţionale pentru cazul Republicii Moldova; Dezvoltarea conceptului de sistem de gestiune a fluxurilor financiare internaţionale; Elaborarea concepţiei strategiei de integrare economico-financiară a Republicii Moldova în scopul eficientizării gestiunii fluxurilor financiar-valutare în economia naţională; Elaborarea recomandărilor privind gestiunea influxurilor de remiteri şi orientarea acestora în sectorul real al economiei prin argumentarea necesităţii implicării active a statului în realizarea proiectelor comune investiţionale cu migranţii.

Semnificaţia teoretică: Constatările teoretice şi concluziile realizate formează elemente componente a metodologiei pentru investigaţiile ştiinţifice viitoare. Totodată, teza poate fi propusă ca sursă bibliografică în procesul didactic din instituţiile de învăţământ superior economic.

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din recomandările expuse, implementarea cărora vor spori eficienţa domeniilor vizate, dintre care: aplicarea metodologiei „de iure” în analiza gradului de integrare a Republicii Moldova; aplicarea instrumentelor de gestiune a fluxurilor financiare în Republica Moldova din practica internaţională.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări, elaborate în teză, au fost acceptate spre implementare în activitatea Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova.

Cuprins


1. VIZIUNI CONTEMPORANE ASUPRA DOMENIULUI INTEGRĂRII FINANCIARE ŞI A METODOLOGIEI DE ESTIMARE A GRADULUI DE INTEGRARE FINANCIARĂ
 • 1.1. Teoretizări asupra conceptului de integrare financiară
 • 1.2. Repere conceptuale ale fenomenului de liberalizare financiară
 • 1.3. Elemente metodologice fundamentale de evaluare a gradului de integrare financiară internaţională
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. GESTIUNEA FLUXURILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE ÎN CONTEXTUL PROCESELOR DE GLOBALIZARE
 • 2.1. Dezvoltarea conceptului de flux financiar internaţional.
 • 2.2. Tendinţe actuale în evoluţia fluxurilor financiare internaţionale şi argumentarea necesităţii gestiunii acestora
 • 2.3. Elaborarea instrumentarului de gestiune a fluxurilor financiare internaţionale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
 • 3. RAŢIONALIZAREA INTEGRĂRII REPUBLICII MOLDOVA ÎN FLUXURILE FINANCIARE INTERNAŢIONALE
 • 3.1. Elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de integrare în fluxurile financiare internaţionale (exemplul unei ţări mici)
 • 3.2. Evaluarea gradului de integrare a Republicii Moldova în fluxurile financiare internaţionale
 • 3.3. Impactul fluxurilor financiare internaţionale asupra performanţelor economiei naţionale
 • 3.4. Eficientizarea gestiunii fluxurilor financiar-valutare şi a integrării financiară a Republicii Moldova
 • 3.5. Concluzii la capitolul