Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Grefe tisulare în optimizarea regenerării osoase posttraumatice dereglate


Autor: Nacu Viorel
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2010
Consultanţi ştiinţifici: Boris Topor
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Vitalie (decedat) Beţişor
doctor habilitat, profesor universitar
Gornea Filip (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.22-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document16.00 Mb / în română

Cuvinte Cheie

grefă celulară, celule stem, grefă compozită, regenerare osoasă, pseudartroză

Adnotare

Structura tezei: întroducere, şase capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 308 titluri, 3 anexe, 201 pagini de text de bază, 103 figuri, 19 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 51 lucrări ştiinţifice, inclusiv 7 brevete de invenţie.

Scopul studiului: evidenţierea proprietăţilor grefelor biologice (monocomponente şi compozite) cu substrat celular în calitate de stimulatori ai osteogenezei reparatorii în dereglări de consolidare.

Obiectivele: Studierea posibilităţilor de obţinere a grefelor celulare din măduvă osoasă, sânge ombilico - placentar şi studiul in vitro a capacităţilor de diferenţiere în celule caracteristice osului, capacitatea de proliferare şi viabilitatea lor; studiere grefelor de os formalinizat şi demineralizat; elaborarea unei grefe compozite pentru optimizarea procesului de consolidare osoasă dereglat; studiul comparativ al capacităţii grefelor celulare şi celor compozite în recuperarea defectului critic al osului lung (radial), plat (parietal) şi scurt (cuboid) la iepure; utilizarea acestor grefe în tratamentul pseudartrozelor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: au fost elucidate particularităţile de regenerare a defectelor critice experimentale de os scurt, lung şi plat sub acţiunea grefelor celulare CMO, COP şi grefelor compozite. A fost elaborat un dispozitiv pentru administrarea preparatelor biologice gelatinoase (MD3556); lamă pentru efectuarea cercetărilor cu culturi celulare (MD192 I2); propuse metode de tratament a pseudartrozei, amigdalitei cronice, incontinenţei urinare de efort prin terapia celulară (MD3713, MD3498, MD3313). A fost elaborat un ghid pentru colectare, păstrarea celulelor stem din SOP.

Semnificaţia teoretică constă în crearea unui concept de obţinere a grefelor celulare din măduvă osoasă şi celor ombilico-placentare, posibilităţii de utilizare în diverse domenii ale medicinii moderne, implementarea în Republica Moldova a medicinii regenerative în aspectul utilizării tehnologiilor celulare. Valoarea aplicativă a lucrării. Datele experimentale şi clinice obţinute în evaluarea grefelor celulare şi celor compozite sunt utilizate pentru optimizarea regenerării osoase dereglate şi pot pot fi utilizate pentru tratamentul unor maladii degenerative. Implementarea rezultatelor ştiinţifice în procesul instructiv-metodic şi de cercetare în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” şi în tratamentul pseudartrozelor la 122 pacienţi.

Cuprins


1. GREFE ŞI METODE ACTUALE DE OPTIMIZARE A PROCESULUI REPARATOR OSOS (revista literaturii)
 • 1.1. Metodele generale de optimizare a procesului de regenerare a osului
 • 1.2. Metodele locale de stimulare a consolidării osului
  • 1.2.1. Grefele autologice
  • 1.2.2. Grefa alogenă
  • 1.2.3. Grefe din ţesut fetal
  • 1.2.4. Xenogrefe
 • 1.3. Grefe celulare utilizate pentru optimizarea procesului de regenerare
  • 1.3.1. Surse pentru obţinerea celulelor stem
  • 1.3.1.1. Autocelulele
  • 1.3.1.2. Culturile celulare alogene
  • 1.3.1.3. Celule ombilico-placentare umane
  • 1.3.1.4. Celulele stem în terapia celulară
 • 1.4. Factorii de creştere
 • 1.5. Substituenţii osoşi
 • 1.6. Grefe compozite
 • 1.7. Concluzie la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE
 • 2.1. Caracterizarea grefelor utilizate
  • 2.1.1. Matricea osoasă alogenă demineralizată
  • 2.1.2. Сelule autologice şi ombilico-placentare, modul de obţinere şi utilizare
  • 2.1.2.1. Cultură celulară din măduvă osoasă
  • 2.1.2.2. Cultura celulară ombilico-placentară
  • 2.1.3. Grefa compozită
 • 2.2. Modele experimentale utilizate
  • 2.2.1. Defectul de os radial
  • 2.2.2. Defectul osului parietal
  • 2.2.3. Defectul de os cuboid
 • 2.3. Studierea grefelor celulare
 • 2.4. Utilizarea clinică ale grefelor celulare şi osoase
3. METODE DE OBŢINERE, CULTIVARE ŞI CERCETARE A GREFELOR OSOASE ŞI CELULARE
 • 3.1. Componentul celular al osului.
 • 3.2. Caracterizarea matricei osoase demineralizate
 • 3.3. Caracterizarea culturilor celulare autologice obţinute din măduvă osoasă şi a celor
 • ombilico-placentare
  • 3.3.1. Grefa celulară autologică din măduvă osoasă
  • 3.3.1.1. Cultivarea osteoclastelor
  • 3.3.1.2. Cultivarea osteoblastelor
  • 3.3.2. Particularităţile grefei celulare ombilico-placentare
 • 3.4. Obţinerea şi particularităţile grefei compozite
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. STUDIUL EXPERIMENTAL DE OPTIMIZARE A PROCESULUI DE OSTEOGENEZĂ REPARATORIE
 • 4.1. Suplinirea defectului critic de os radial la iepure
 • 4.2. Regenerarea ţesutului osos în defectul critic al osului parietal la iepure
 • 4.3. Aspecte de regenerare în defectul osului cuboid extremitatea pelvină la iepure
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. APLICAREA ÎN CLINICĂ A GREFELOR CELULARE ŞI COMPOZITE
 • 5.1. Diagnosticul pseudartrozelor
 • 5.2. Procedeu de utilizare a grefelor celulare, MOD şi complexe (celulare şi MOD)
  • 5.2.1. Particularităţile de utilizare a grefelor celulare din măduvă osoasă
  • 5.2.2. Utilizarea grefelor celulare din sânge ombilico-placentar
  • 5.2.3. Procedeu de utilizare ale grefelor complexe (celulare şi MOD)
 • 5.3. Rezultatele utilizării grefelor celulare şi complexe în tratamentul pacienţilor cu pseudartroze
 • 5.4. Complicaţii şi cazuri nereuşite.
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5