Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Efectele vasopresorii a Izoturonului în complexul terapiei intensive la pacienţii în stări critice


Autor: Gheceva Oxana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
Anul:2010
Conducători ştiinţifici: Victor Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Victor Ghicavîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.18 Mb / în română

Cuvinte Cheie

stare de şoc, sindrom hipotensiv sever, Izoturon, Dopamină, şoc septic, sindromul de disfuncţie poliorganică (MODS), scorul APACHE II, status hemostazic, hipoxemia, echilibrul acido-bazic

Adnotare

Teza este expusă pe 134 pagini şi cuprinde: introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie inspirată din 215 surse literare, 31 tabele, 12 figuri.

Domeniul de studiu. Pacienţii în stări critice, cu hipotensiune arterială severă, care au beneficiat de terapie intensivă polimodală inclusiv cu izoturon sau dopamină.

Sarcinile lucrării. Evaluarea factorilor de risc în dezvoltarea sindromului hipotensiv sever, care necesită terapie vasopresorie. Studiul comparativ al modificărilor biochimice, metabolice şi hemostazei sub influenţa dopaminei şi izoturonului la pacienţii cu sindrom hipotensiv sever. Aprecierea tipuluii hemodinamic la bolnavii cu sindrom hipotensiv sever, care necesită terapie vasopresorie. Analiza comparativă a modificărilor hemodinamicii centrale şi ritmului cardiac pe fondalul terapiei vazopresorii cu izoturon şi dopamină aplicată la bolnavi cu sindrom hipotensiv sever. Estimarea dereglărilor metabolismului acido-bazic şi gazos, sub influenţa terapiei vasopresorii aplicate. Elucidarea perturbărilor în sistemul hemostazic la pacienţii cu stări de şoc supuşi tratamentului vasopresor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost analizată pe larg evoluţia clinică a stărilor de şoc în dependenţă de terapia vazopresorie aplicată. În premieră, a fost efectuat un studiu complex în determinarea corelaţiei dezechilibrelor metabolismului hidroelectrolitic, acido-bazic şi gazos în funcţie de terapia vasopresorie administrată. A fost efectuată o analiză comparativă a modificărilor hemodinamicii centrale şi ritmului cardiac, în dependenţă de terapia vazopresorie aplicată la bolnavi cu hipotensiune. S-a argumentat utilizarea izoturonului în contracararea sindromului hipotensiv la bolnavi cu stări critice.

Semnificaţia teoretică. Selectarea minuţioasă a pacienţilor care necesită utilizarea terapiei antihipotensive cu administrarea Izoturonului. Aprecierea particularităţilor clinice şi funcţionale în dependenţă de factorul precipitant al sindromului hipotensiv.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute au făcut posibile, selectarea minuţioasă a pacienţilor cu risc major de dezvoltare a stărilor de şoc cu sindrom hipotensiv sever, care necesită tratament cu vasopresoare, aprecierea particularităţilor clinice şi funcţionale ale sindromului hipotensiv sever, în dependenţă de factorul precipitant şi gradul de severitate, pentru aplicarea unui tratament amplu şi la momentul oportun.

Cuprins


1. Analiza situaţiei în domeniul stărilor critice însoţite de sindrom hipotesiv
 • 1.1.Fiziopatologia sindromului hipotensiv în stările critice
 • 1.2.Modificările metabolice în stările critice
 • 1.3.Medicaţia antihipotensivă în stările critice
 • 1.4.Farmacocinetica şi farmacodinamica derivaţilor izotioureici

2.Caracteristica materialului clinic şi metode de investigare.
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.2. Caracteristica bolnavilor cu sindrom hipotensiv incluşi în studiu
 • 2.3. Metode de cercetare
 • 2.4. Criteriile diagnostice pentru infecţia septică
 • 2.5. Scorurile de risc
 • 2. 6. Determinarea parametrilor hemodinamicii centrale
 • 2.7. Caracteristica generală a metodelor de laborator şi instrumentale de
 • investigaţie
 • 2.8. Analiza statistică a rezultatelor obţinute

3. Evaluarea factorilorde risc în dezvoltarea sindromului hipotensiv sever solicitant de terapie vasopresorie

4. Caracteristica modificărilor biochimice şi a statutului hemostazic la bolnavii cu sindrom hipotensiv sever în dependenţă de terapia vasopresorie administrată

 • 4.1.Modificările biochimice la bolnavii cu sindrom hipotensiv sever.
 • 4.2. Modificările hematologice şi hemostazice la bolnavii cu sindrom hipotensiv

5. Dereglările metabolismului acido-bazic la bolnavii cu şoc
 • 5.1. Dereglările metabolismului acido-bazic şi gazos la bolnavii cu şoc
 • care au beneficiat de terapie intensivă cu izoturon
 • 5.2. Dereglările metabolismului acido-bazic şi gazos la bolnavii cu şoc
 • care au beneficiat de terapie intensivă cu dopamină

6. Evaluarea modificărilor hemodinamicii centrale sub influienţa izoturonului în comparaţie cu dopamina la pacienţii cu sindrom hipotensiv
 • 6.1.Statutul hemodinamicii centrale la subiecţii convenţional sănătoşi
 • 6.2.Modificările hemodinamicii centrale sub influenţa izoturonului în comparaţie cu dopamina.