Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Hepatitele virale C, B şi D acute şi cronice. Particularităţile clinice, epidemiologice, imunologice, evolutive şi de tratament


Autor: Pântea Victor
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.10 - Boli infecţioase
Anul:2010
Consultanţi ştiinţifici: Constantin Andriuţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Constantin Spînu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.10-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Hepatite virale C, B şi D, pacovirină, pegasys, copegus, lamivudină, imuheptin, imupurin, citomix, guna liver, interferon gamma

Adnotare

Teza de susţinere în baza lucrărilor ştiinţifice publicate în număr de 146.

Scopul lucrării constă în stabilirea particularităţilor clinice, epidemiologice, imunologice şi evolutive la bolnavii cu hepatite virale C, B şi D acute şi cronice, monitorizarea procesului evolutiv, apreciind eficienţa diferitor preparate antivirale, imunomodulatoare şi hepatoprotectoare în tratamentul acestor pacienţi.

Obiectivele lucrării: Studierea particularităţile clinice, epidemiologice, imunologice de diagnostic şi de tratament în hepatitele virale C, B şi D acute. Depistarea infecţiei cu virusul hepatic B şi D la gravide şi în focarele familiale. Evidenţierea particularităţilor clinice, biochimice, serologice şi evolutive la pacienţii cu hepatitele virale cronice C, B şi D. Stabilirea eficacităţii tratamentului antiviral (cu viferon, Intron A, infergen, realdiron, pegasys, copegus, lamivudină). Evaluarea eficacităţii tratamentului cu hepatito-liz, imuheptin, imupurin, citomix, guna liver, interferon gamma. În studiu au fost incluşi 236 bolnavi cu hepatită virală C acută şi 368 – cu hepatită virală B acută. Au fost investigaţi la AgHBs 4766 seruri de la 9 grupuri de risc; s-au examinat 2158 femei gravide, 435 persoane din 165 focare cu hepatite B şi D- forma acută şi cronică, 336- pacienţi cu HVCC, 280 – cu HVBC şi 260 – cu HVDC.

S-a stabilit importanţa studierii ARN-VHC şi a spectrului anti-VHC în diagnosticul precoce al HVCA. Studiile efectuate au demonstrat că HVCA a fost determinată de genotipul 1b (95,5%. În premieră s-a argumentat investigarea spectrului anti-HVC la pacienţii cu HVCA în aprecierea evoluţiei spre cronicizare. Pentru prima dată s-a argumentat necesitatea tratamentului cu pacovirină, cu pegasys şi copegus la pacienţii cu HVCA. În premieră în Republica Moldova concomitent cu căile artificiale de transmitere a virusului hepatic B s-a stabilit şi căile naturale, fiind constatată prezenţa mecanizmului de transmitere materno-fetal. Studiile prezente mărturisesc despre o răspândire largă în Republica Moldova nu numai a virusului hepatic B, dar şi D.

S-a demonstrat în premieră eficacitatea diferitor preparate antivirale: viferon, intron A, realdiron, infergen, pegasys, copegus, lamivudină. De asemenea şi imunomodolatorii: hepatitoliz, imuheptină, imupurină, citomix, guna liver, interferon gamma în tratamentul pacienţilor cu hepatite virale C, B şi D cronice.