Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Studiul farmacognostic al unor specii din familiile Asparagaceae şi Liliaceae


Autor: Goreanu Gheorghe
Gradul:doctor habilitat în farmacie
Specialitatea: 15.00.01 - Farmacie
Anul:2010
Consultant ştiinţific: Pavel Chintea
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.14 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Asparagus, Lilium, glicozide steroidice, saponine steroidice, produs vegetal medicinal, activitate biologică

Adnotare

Teza constă din întroducere, 6 capitole, concluzii, recomandări practice şi referinţe bibliografice cu 222 titluri; 14 anexe, 203 de pagini text de bază, 43 figuri, 27 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 45 lucrări ştiinţifice.

Teza ţine de domeniul farmaciei şi este consacrată studiului biologic, fitochimic şi farmacologic al speciilor Asparagus officinalis L., A. tenuifolius Lam., A. verticillatus L., Lilium henryi Baker, L. regale Wils şi L. martagon L., răspândite în Republica Moldova.

Scopul şi obiectivele lucrării constau în aprofundarea şi extinderea cunoştinţelor privind produsele vegetale medicinale (PVM) cu conţinut de principii active steroido–saponinice în baza identificării, examinării şi descrierii farmacognostice, punerii în evidenţă şi implementării plantelor şi PVM cu conţinut de saponine, compuşilor chimici naturali cu noi proprietăţi terapeutice. Metodologia cercetării include analiza farmacognostică a PVM, metodele biologice şi fizico-chimice de cercetare a principiilor active ale produselor vegetale (PV).

Noutatea, originalitatea ştiinţifică şi semnificaţia teoretică constă în descrierea chimică deplină a 11 noi saponine şi 5 noi PV, stabilirea activităţii biologice ale noilor compuşi, în generalizarea cunoştinţelor despre PVM, saponinele steroidice , identificarea noilor proprietăţi farmacologice şi a legităţilor de manifestare a acestora, elaborarea direcţiei noi de cercetare – principii biologic active hipocolesterolemice şi antioxidante de natură steroidoglicozidică. Rezultatele studiului farmacognostic pun în evidenţă elementele diagnostice anatomice, morfologice şi conţinutul saponinelor steroidice în produsele vegetale de Asparagus şi Lilium.

Aspectul aplicativ şi implementarea rezultatelor includ noile PVM şi principii bioactive saponinice care pot sta la baza lărgirii arsenalului şi a spectrului de produse farmaceutice cu noi proprietăţi terapeutice, elaborarea şi aprobarea Monografiilor Farmacopeice Temporare „Asparaginis officinalis rhizomata cum radicibus” şi „Asparagozidum”, utilizarea noilor compuşi în lucrul de cercetări ştiinţifice la Institutele de Genetică şi Fiziologie a Plantelor şi de Fiziologie şi Sanocreatologie ale AŞM, în procesul didactic la catedra Farmacologie a USMF „N.Testemiţanu”. Rezultatele studiului prezent stau la baza elaborării recomandărilor MS RM (a.2003) „Cercetări chimice şi farmacologice ale glicozidelor steroidice izolate din unele specii ale familiilor Asparagaceae şi Liliaceae” şi „Cercetări biologice în vederea valorificării unor specii din familiile Asparagaceae şi Liliaceae”.