Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Particularităţi anatomo-chirurgicale ale elementelor pediculului hepatic


Autor: Guzun Gheorghe
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.02 - Anatomia omului
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ilia Catereniuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Boris Topor
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document11.23 Mb / în română

Cuvinte Cheie

artera cistică, arterele hepatice dreaptă şi stângă, căile biliare extrahepatice, variante anatomice

Adnotare

Teza este expusă pe 137 de pagini, cuprinde introducere, 5 capitole, concluzii, bibliofrafia din 202 surse, 63 figuri şi 16 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele lucrării: studierea variantelor anatomice şi a raporturilor reciproce dintre elementele biliare şi cele arteriale la nivelul hilului hepatic şi în limitele ligamentului hepatoduodenal.

Obiectivele lucrării: studierea variabilităţii individuale a arhitectonicii arterelor hepatice, inclusiv a originii şi variantelor anatomice ale arterei cistice; stabilirea variabilităţii căilor biliare principale, inclusiv a variantelor anatomice ale ductului cistic şi a modului de confluenţă a lui cu ductul hepatic comun; aprecierea frecvenţei depistării limitelor clasice ale triunghiului Calot, ca reper topografic în depistarea şi mobilizarea arterei cistice solitare sau multiple.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în mod demonstrativ a fost elucidată existenţa unei serii de variante mai rar întâlnite, cu o localizare atipică a elementelor puse în studiu. Semnificaţia teoretică: informaţia dobândită poate fi inclusă în planurile de perspectivă ale cercetărilor ştiinţifice şi în procesul de instruire la catedrele anatomia omului, anatomie topografică şi chirurgie operatorie, chirurgie şi alte discipline clinice.

Valoarea aplicativă a lucrării: informaţia obţinută poate fi utilizată în cadrul colecistectomiei laparoscopice, intervenţiilor pe căile biliare extrahepatice ş.a., precum şi pentru creşterea nivelului de pregătire profesională a specialiştilor din domeniu, îndeosebi la predarea compartimentului „Etajul supramezocolic al cavităţii peritoneale”, a noţiunilor „oment mic”, „ligament hepatoduodenal” la catedrele respective.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele şi concepţiile de bază obţinute în rezultatul studiului au fost implementate în practica medicală, inclusiv şi în procesul de studiu şi activitate ştiinţifică a studenţilor şi rezidenţilor de profil chirurgical.

Cuprins


1. SISTEMELE ARTERIAL ŞI BILIAR LA NIVELUL PEDICULULUI HEPATIC

 • 1.1 Sistemul arterial la nivelul pediculului hepatic
 • 1.2 Sistemul biliar extrahepatic. Regiunea hilară şi prehilară
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE INVESTIGAŢIE.
 • 2.1 Caracteristica loturilor de studiu
 • 2.2 Metodele de cercetare
 • 2.3 Prelucrarea matematico-statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢI MORFOLOGICE ALE COMPONENTELOR VASCULODUCTALE ALE PEDICULULUI FICATULUI
 • 3.1 Variabilitatea anatomică individuală a elementelor vasculoductale extrahepatice
 • în aspect macroscopic
 • 3.2 Particularităţile corelaţiilor spaţiale ale elementelor sistemelor vascular şi biliar
 • în regiunea prehilară hepatică
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

4. ASPECTUL RADIOLOGIC AL ELEMENTELOR VASCULODUCTALE ALE PEDICULULUI HEPATIC
 • 4.1 Căile biliare extrahepatice în aspect colangiografic
 • 4.2 Tabloul panaortografic al arterelor hepatice
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

5. DELIBERAREA REZULTATELOR OBŢINUTE