Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Verbele de stare în limba română


Autor: Butmalai Natalia
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Elena Constantinovici
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

actant, bivalent, experimentator, monovalent, proces, sem, stare, sursă, valenţă

Adnotare

Structura tezei. Teza cuprinde adnotări în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, cuprins, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (180 de titluri), 121 pagini de text de bază, trei anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele. Scopul de bază al lucrării constă în identificarea şi analiza trăsăturilor semantice şi a potenţialului sintagmatic al verbelor de stare în limba română.

Pentru realizarea acestui scop, ne-am propus următoarele obiective: să stabilim sfera verbelor de stare în limba română; să delimităm tipurile semantice ale verbelor de stare; să descriem structura semantico-sintactică a verbelor de stare în limba română; să relevăm specificul semantico-sintactic al verbelor de stare; să analizăm structura actanţială a verbelor în discuţie, să cercetăm posibilităţile distribuţionale ale verbelor stării considerate ca fiind nucleul unui grup existenţial; să determinăm funcţionalitatea contextuală a verbelor de stare în sistemul general al limbii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Studiul dat realizează o primă descriere monografică a verbelor de stare. În lucrare sunt analizate trăsăturile semantice şi sintagmatice ale verbelor de stare, în baza materialului faptic selecţionat. Principalul aspect la care ne-am referit este cel al structurii actanţiale a verbelor de stare în limba română, aspect neelucidat până acum în literatura de specialitate.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Cercetarea de faţă constituie un suport teoretico-practic pentru studii ulterioare. Rezultatele investigaţiei vor contribui la umplerea unor goluri în ce priveşte semantica verbelor, în general, şi a verbelor de stare în limba română, în special. Materialul de fapte analizat poate servi la pregătirea unor cursuri speciale de semantică şi sintagmatică a verbului pentru facultăţile de filologie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei au fost implementate în activitatea didactică în învăţământul superior în cadrul cursurilor teoretice şi practice de semantică şi gramatică, la elaborarea tezelor de licenţă de către studenţi. Materialul de limbă va fi folosit la alcătuirea unui dicţionar de structuri actanţiale ale verbelor limbii române.

Cuprins


1. STRUCTURA LEXICO-SEMANTICĂ A VERBELOR DE STARE
 • 1.1. Structura semantică a verbului. Caracterizare generală
 • 1.2. Inventarul de seme caracteristice verbelor de stare
 • 1.2.1. Structura semantică a verbelor existenţiale
 • 1.2.2. Structura semantică a verbelor poziţionale
 • 1.2.3. Structura semantică a verbelor de comportament
 • 1.2.4. Structura semantică a verbelor stărilor fizice
 • 1.2.5. Structura semantică a verbelor stărilor psihice
 • 1.3. Specificul lexico-gramatical al verbelor de stare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2.TIPOLOGIA VERBELOR DE STARE
 • 2.1. Verbe existenţiale
 • 2.2. Verbe poziţionale
 • 2.3. Verbe de comportament
 • 2.4. Verbele stărilor psihice
 • 2.5.Verbele stărilor fizice
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. COMPORTAMENTUL SINTAGMATIC ŞI STRUCTURILE DE BAZĂ ALE VERBELOR DE STARE
 • 3.1. Valenţa. Noţiuni generale
 • 3.2. Rolurile tematice caracteristice verbelor de stare
 • 3.3. Structuri actanţiale ale verbelor monosemantice
 • 3.4. Structuri actanţiale ale verbelor polisemantice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI