Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Evoluţia solurilor cenuşii arabile din Moldova Centrală şi măsuri de remediere a însuşirilor negative


Autor: Lungu Marina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 06.01.03 - Agropedologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valerian Cerbari
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”
Consultant ştiinţific: Serafim Andrieş
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”
Instituţia: Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”
CSS: DH 61-06.01.03-25.12.03
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română

Cuvinte Cheie

griziom, compactare, dehumificare, influenţă antropică, progradare. Domeniul de studiu: agropedologie

Adnotare

Lucrarea este alcătuită din introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 201 numiri, 8 anexe (39 tabele), 119 de pagini de text de bază, 27 de desene, 18 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele. Scopul investigaţiilor constă în evidenţierea schimbărilor însuşirilor solurilor cenuşii în rezultatul utilizării îndelungate la arabil şi elaborarea măsurilor de diminuare a consecinţelor negative. Obiectivele: 1) identificarea fazelor de pedogeneză; 2) cercetarea în teren şi laborator a solurilor; 3) evidenţierea modificărilor proprietăţilor solurilor cercetate; 4) elaborarea şi recomandarea măsurilor pentru remedierea însuşirilor nefavorabile.

Metodologia cercetării ştiinţifice: Modificările în starea de calitate a solurilor arabile, comparativ cu cele virgine, s-au evidenţiat prin studierea a două şiruri paralele de profile de sol amplasate vizavi în pădure şi pe terenul arabil; au fost alcătuite eşantioanele respective de unităţi taxonomice de sol pentru analiza comparativă a însuşirilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: identificarea caracterului poligenetic al învelişului de sol pe teritoriul Moldovei Centrale, format ca rezultat al schimbării fazelor de pedogeneză; evidenţierea şi evaluarea modificărilor însuşirilor solurilor cenuşii arabile sub acţiunea factorului antropic; elaborarea şi recomandarea unui sistem complex de măsuri pentru minimalizarea consecinţelor nefavorabile.

Semnificaţia teoretică: informaţie teoretică nouă privind rolul schimbării fazelor de pedogeneză la formarea învelişului de sol poligenetic al Moldovei Centrale, care v-a servi pentru precizarea genezei , clasificării, pretabilităţii solurilor din această zona.

Valoarea aplicativă a lucrării: Materialele lucrării vor fi aplicate la perfecţionarea cadastrului calităţii fondului funciar. Măsurile elaborate de remediere a însuşirilor negative ale solurilor cenuşii arabile vor da posibilitate de a implementa un sistem argumentat ştiinţific de minimalizare a consecinţelor nefavorabile şi de majorare a capacităţii de producţie a acestor soluri concomitent cu păstrarea pe termen lung a calităţii lor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor vor servi ca bază teoretică şi practică pentru implementarea unui sistem de agricultură orientat spre conservarea resurselor de sol şi utilizarea lor raţională. Publicaţiile pe tema tezei se utilizează în procesul de instruire a agricultorilor şi în procesul de învăţământ.

Cuprins


1. CONCEPŢII PRIVIND EVOLUŢIA SOLURILOR CENUŞII (GRIZIOMURILOR)
 • 1.1. Evoluţia solurilor în timp, noţiuni generale
 • 1.2. Particularităţile evoluţiei solurilor din zona de silvostepa şi influenţa factorului antropic asupra procesului de solificare
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTE ŞI METODE DE CERCETARE.

3. EVOLUŢIA SOLURILOR CENUŞII (GRIZIOMURILOR) DIN MOLDOVA CENTRALĂ ÎN REZULTATUL SCHIMĂRII FAZELOR DE PEDOGENEZĂ

 • 3.1. Particularităţile condiţiilor naturale de solificare din Moldova Centrală
 • 3.2. Modificarea profilului şi a caracterelor morfologice
 • 3.3. Modificarea însuşirilor fizice şi chimice
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

4. TPANSFORMAREA PĂRŢII MINERALE A SOLURILOR CENUŞII (GRIZIOMURILOR) ARABILE ŞI MĂSURI DE REMEDIERE A ÎNSUŞIRILOR NEFAVORABILE
 • 4.1 Transformarea părţii minerale a solurilor cenuşii (griziomurilor)
 • 4.2. Măsuri de remediere a însuşirilor nefavorabile
 • 4.2.1. Influenţa culturii lucernei asupra însuşirilor solurilor cenuşii (griziomurilor) arabile
 • 4.2.2. Influenţa unor procedee agropedoameliorative asupra însuşirilor şi productivităţii solurilor cenuşii (griziomurilor) arabile
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4