Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Perfecţionarea contabilităţii stocurilor la întreprinderile agricole


Autor: Bulgaru Veronica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Alexandru Frecăuţeanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

condiţionare, control de gestiune, cost, stocuri, produse, recoltă, valoare justă

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 130 numiri, 17 anexe, 133 pagini text de bază, 20 tabele şi 5 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul studiului: identificarea problemelor aferente evaluării, contabilizării şi controlului stocurilor şi elaborarea unor recomandări argumentate în vederea lichidării inconvenientelor depistate.

Obiectivele cercetării: aprecierea critică a modalităţii de contabilizare a materialelor şi de casare a fertilizanţilor cu argumentarea unor soluţii optime de înlăturare a neajunsurilor existente; evidenţierea necesităţii organizării controlului de gestiune a stocurilor; examinarea posibilităţii aplicării unei metode alternative de evaluare a produselor agricole; perfecţionarea modului de contabilizare a recoltei şi a consumurilor aferente condiţionării acesteia.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: reflectarea operaţiunilor de aprovizionare în sistemul contabilităţii de gestiune; atribuirea valorii îngrăşămintelor la consumurile perioadei de gestiune în funcţie de gradul de valorificare a substanţelor active de către plante; implementarea instrumentelor de bază ale controlului de gestiune în sistemul managerial al entităţilor; evaluarea produselor agricole conform valorii juste; recunoaşterea sistemică a bunurilor obţinute din transformarea orientată a activelor biologice drept recoltă; separarea consumurilor aferente condiţionării recoltei de consumurile directe şi indirecte ale activităţii agricole.

Semnificaţia teoretică: fundamentarea modalităţii de evaluare, contabilizare şi control a stocurilor din cadrul întreprinderilor agricole.

Valoarea aplicativă: posibilitatea aplicării variantelor alternative de evaluare a materialelor procurate; raportarea valorii îngrăşămintelor la consumuri în dependenţă de utilitatea lor efectivă pentru plante; administrarea circulaţiei stocurilor conform elementelor de informare ale controlului de gestiune; evaluarea produselor agricole prin vizorul utilităţii lor; contabilizarea recoltei într-un cont separat de gradul întâi; delimitarea consumurilor aferente condiţionării de consumurile din ramurile fitotehnică şi zootehnică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele investigaţiilor au fost implementate în domeniul contabilizării materialelor cumpărate şi a consumurilor de condiţionare a recoltei din cadrul a două întreprinderi agricole.

Cuprins


1. ANALIZA PROBLEMELOR METODOLOGICE ALE CONTABILITĂŢII STOCURILOR LA ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE
 • 1.1. Componenţa, clasificarea şi evaluarea stocurilor în funcţie de particularităţile activităţii agricole
 • 1.2. Probleme metodologice aferente contabilizării stocurilor
 • şi gradul de investigare a acestora
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. PERFECŢIONAREA CONTABILITĂŢII ŞI CONTROLULUI STOCURILOR DE PROVENIENŢĂ INDUSTRIALĂ
 • 2.1. Contabilitatea procurării materialelor şi optimizarea evidenţei obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
 • 2.2. Contabilizarea utilizării fertilizanţilor
 • 2.3. Aplicarea controlului de gestiune al stocurilor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MODERNIZAREA CONTABILITĂŢII RECOLTEI ŞI A PRODUSELOR AGRICOLE
 • 3.1. Aspecte privind estimarea produselor conform valorii juste
 • 3.2. Raţionalizarea modului de evidenţă a recoltei şi produselor agricole
 • 3.3. Contabilitatea consumurilor aferente condiţionării recoltei şi dezvăluirea informaţiei pentru utilizatorii externi
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3