Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Studii şi elaborarea procesului de uscare a seminţelor de floarea soarelui cu scopul utilizării lor în panificaţie


Autor: Osoianu Gheorghii
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Mircea Bernic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Uscare, transfer de masă, transfer de căldură, adeziune, parametri electrofizici, tangenta unghiului de pierderi, permitivitate dielectrică relativă, sursă internă de căldură

Adnotare

Teza de doctor în tehnică, Chişinău,2009. Introducere, 6 capitole, concluzii, bibliografie – 258 surse citate, 150 pagini, 13 tabele, 43 figuri.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 28 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară

Scopul lucrării constă în elaborarea procedeului de uscare a seminţelor de floarea soarelui cu folosirea sursei interne de căldură şi studiul operaţiilor ulterioare pentru asigurarea proprietăţilor înalte de adeziune la presărarea grişului din seminţe de floarea soarelui pe produse de panificaţie şi patiserie.

Obiectivele de bază ale lucrării: Cercetarea experimentală şi analiza teoretică a parametrilor electrofizici ai seminţelor de floarea soarelui, cineticii procesului de uscare prin diferite moduri ale aportului de energie. Determinarea experimentală şi descrierea matematică a influenţei diferitor metode de uscare asupra gradului de mărunţire a seminţelor de floarea soarelui, studiul interacţiunii forţelor de adeziune dintre ulei şi suprafeţele de contact. Elaborarea în baza rezultatelor obţinute a instalaţiei de uscare a seminţelor de floarea soarelui şi a recomandărilor pentru presărarea articolelor de panificaţie cu griş de floarea soarelui.

Metodologia cercetării ştiinţifice: Au fost utilizate metodele tradiţionale de cercetare a parametrilor electrofizici ai produselor vegetale [Рогов A. (1986), Lupaşco A. (2002)], fenomenelor de transfer de masă şi de căldură în procesele de uscare [Lâcov A. (1968), Ginzbirg A. (1973)], indicilor de calitate ai produselor oleagenoase [Şcerbacov V. (2003), ГОСТ 5475-69, ГОСТ Р 52110-2003], a proceselor de zdrobire [Kirpiciov (2000)] şi de adeziune [Kuzmiciov (2005)].

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost obţinute experimental şi argumentate teoretic corelaţiile caracteristicilor electrofizice a seminţelor de floarea soarelui de parametrii principali ai procesului de uscare în câmp UHF. Pentru prima dată a fost cercetată cinetica procesului de uscare a seminţelor de floarea soarelui în câmp UHF prin prisma influenţei acesteia asupra proceselor tehnologice ulterioare.

Semnificaţia teoretică a lucrării: Modelele matematice ale proceselor de uscare, zdrobire şi adeziune obţinute permit completarea teoriei fundamentale şi aplicative a fenomenelor de transfer în produse vegetale umede.

Valoarea aplicativă a lucrării: Datele obţinute, atât cu caracter teoretic, cât şi practic, au servit drept bază pentru proiectarea instalaţiei tehnologice de uscare a seminţelor de floarea soarelui. Implementarea procedeului propus de prelucrare a seminţelor de floarea soarelui permite înlocuirea produselor de import cu cele autohtone.

Cuprins


1 NOŢIUNI GENERALE A TEHNICII ŞI TEHNOOGIEI PROCESULUI DE USCARE A SEMINŢELOR DE FLOAREA SOARELUI
 • 1.1 Principiile fundamentale actuale ale teoriei transferului de căldură şi de masă în procesul de uscare
 • 1.2 Tehnica şi tehnologia procesului de uscare a seminţelor de floarea soarelui 24
 • 1.2.1 Uscarea naturală
  • 1.2.1.1 Uscarea heleo la aer
  • 1.2.1.2 Uscarea heleo
  • 1.2.1.3 Uscarea combinată
 • 1.2.2 Uscarea (prăjirea) artificială
  • 1.2.2.1 Uscarea prin convecţie
  • 1.2.2.2 Uscarea (prăjirea) prin conducţie
  • 1.2.2.3 Uscarea prin metode electrofizice
 • 1.3 Direcţiile de bază ale perfecţionării tehnicii şi tehnologiei procesului de uscare a seminţelor de floarea soarelui
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2 MATERIALE ŞI METODE
 • 2.1 Miezul floarea soarelui ca obiect de uscare
  • 2.1.1 Proprietăţile mecanico-structurale
  • 2.1.2 Proprietăţile termo-fizice ale seminţelor
  • 2.1.3 Proprietăţile chimice ale seminţelor de floarea soarelui
 • 2.2 Instalaţia experimentală pentru măsurarea şi cercetarea parametrilor electrofizici a seminţelor de floarea soarelui
 • 2.3 Descrierea instalaţiei experimentale de uscare şi a metodelor de înregistrare a parametrilor studiaţi
  • 2.3.1 Caracteristica generală a instalaţiei experimentale
  • 2.3.2 Metoda de înregistrare a scăderii de masă şi variaţie a temperaturii seminţelor de floarea soarelui
  • 2.3.3 Metoda de măsurare a tensiunii câmpului electromagnetic de U.H.F. 53
  • 2.3.4 Metoda de măsurare a vitezei aerului în camera de uscare 53
  • 2.3.5 Pregătirea seminţelor de floarea soarelui pentru experimente şi metoda de efectuare.
 • 2.4 Instalaţia experimentală pentru studiul procesului de zdrobire a seminţelor de floarea soarelui şi de calibrare a grişului
 • 2.5 Instalaţia experimentală pentru determinarea forţelor de adeziune dintre produsele de panificaţie şi grişul de floarea soarelui
 • 2.6 Metode de determinare a indicilor calitativi a seminţelor de floarea soarelui
  • 2.6.1 Metoda de determinare a indecelui de aciditate
  • 2.6.2 Metoda de determinare a cantităţii de fosfolipide
  • 2.6.3 Metoda de determinare a indecelui de iod în procecul de uscare
  • 2.6.4 Metoda de determinare a cantităţii de ulei pe suprafaţa grişului
 • 2.7 Concluzii la capitolul 2

3 ARGUMENTAREA TEORETICĂ ŞI CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A PARAMETRILOR ELECTROFIZICI ALE SEMINŢELOR DE FLOAREA SOARELUI
 • 3.1 Polarizarea şi pierderile dielectrice în materialele omogene
 • 3.2 Polarizarea şi pierderile dielectrice în sisteme eterogene multicomponente complexe
 • 3.3 Cercetarea parametrilor electrofizici a seminţelor de floarea soarelui
 • 3.3.1 Caracteristica electrică a seminţelor de floarea soarelui
 • 3.3.2 Corelaţia dintre frecvenţa câmpului electromagnetic şi parametrii electrofizici a seminţelor de floarea soarelui
 • 3.3.3 Corelaţia dintre umiditatea şi parametrii electrofizici ai seminţelor defloarea soarelui
 • 3.3.4 Corelaţia dintre temperatura seminţelor de floarea soarelui şi parametriii electrofizici
 • 3.4 Concluzii la capitolul

4 CERCETAREA CINETICII PROCESULUI DE USCARE A SEMINŢELOR DE FLOAREA-SOARELUI
 • 4.1 Uscarea miezului de floarea-soarelui prin convecţie
 • 4.2 Uscarea combinată a seminţelor de floarea-soarelui - prin convecţie şi U.H.F.
 • 4.3 Analiza comparativă a cineticii procesului de uscare a seminţelor de floareasoarelui prin diferite metode ale aportului de energie
 • 4.4 Influenţa diferitor procedee de uscare la calitatea miezului de floarea-soarelui
 • 4.5 Realizarea tehnică a procesului de uscare a seminţelor de floarea soarelui
 • 4.6 Concluzii la capitolul
5 BAZELE TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE ALE CINETICII PROCESULUI DE MĂRUNŢIRE A SEMINŢELOR DE FLOAREA-SOARELUI
 • 5.1 Bazele fizice ale procesului de mărunţire
 • 5.2 Mărunţirea seminţelor de floarea-soarelui şi analiza dispersă a grişului
 • 5.3 Influenţa metodei de uscare la compoziţia granulometrică a miezului mărunţit
 • 5.4 Rezolvarea numerică a procesului de mărunţire a seminţelor de floarea-soarelui
 • 5.5 Concluzii la capitolul 5

6 STUDIUL PROCESELOR DE ADEZIUNE DINTRE SUPRAFEŢELE PRODUSELOR DE PANIFICAŢIE ŞI GRISUL DE SEMINŢE DE FLOAREI-SOARELUI
 • 6.1 Bazele teoretice ale procesului de adeziune dintre suprafeţe
 • 6.2 Teoria de adeziune a grişului de floarea-soarelui cu suprafaţa produselor de panificaţie
 • 6.3 Cercetarea experimentală a forţelor de adeziune dintre grişul de floarea-soarelui şi suprafaţa produselor de panificaţie
 • 6.4 Concluzii la capitolul 6