Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sturza Rodica, doctor habilitat, profesor universitarSturza Rodica, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:6 octombrie 2010, nr.1091
Specialităţi abilitate: 02.00.04 - Chimie fizică
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Stabilizarea uleiurilor vegetale cu compuși biologic activi din surse regenerabile 05.18.03 UTM conducător 17.06.2022
D Procesul de uscare a semințelor de struguri în strat suspendat 05.18.12 UTM referent
conducător
Ţislinscaia Natalia
24.06.2022
D Optimizarea tehnologiei și caracterizarea calității oțetului de vin autohton 05.18.01 UTM membru CSS
consultant
Găina Boris
conducător
Chirsanova Aurica
04.11.2022
DH Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calitații mediului ambiant 02.00.20 IC membru CSS
consultant
Duca Gheorghe
28.11.2022

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Argumentarea producerii și protecția spumantelor clasice cu Denumire de Origine CRICOVA 05.18.21 UTM conducător 30.07.2021
DH Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale 05.18.03 UTM consultant 30.07.2021
D Regimuri tehnologice pentru asigurarea potenţialului antioxidant al unor produse horticole la păstrare şi prelucrare 05.18.01 UTM conducător 23.11.2018
D Influența unor factori fizico-chimici asupra stabilizării complexe a vinurilor tinere 02.00.04 IC consultant
conducător
Duca Gheorghe
06.10.2016
D Monitoringul reziduurilor de ftalaţi in produse vitivinicole 11.00.11 IC consultant
conducător
Duca Gheorghe
07.07.2015
D Tehnologii de obţinere a emulsiilor alimentare din amestec de uleiuri de floarea-soarelui şi seminţe de struguri 05.18.01 UTM consultant
conducător
Deseatnicov Olga
09.10.2012
D Cercetări privind fortificarea cu iod a uleiurilor vegetale pentru obţinerea produselor alimentare 05.18.01 consultant
conducător
Deseatnicov Olga
18.06.2009
D Evoluţia proprietăţilor fizico-chimice ale lipidelor fortificate cu iod 02.00.04 conducător 19.04.2007
D Ameliorarea valorii nutritive a produselor de panificaţie prin fortifierea cu cationi de calciu 05.18.01 consultant
conducător
Deseatnicov Olga
19.04.2007