Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Tratamentul diferenţiat al structurilor uretrale


Autor: Scutelnic Ghenadie
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.40 - Urologie şi andrologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Adrian Tănase
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

strictură de uretră, uroflowmetria, uretrografie, bujare, tratamentul chirurgical.

Adnotare

În cadrul tezei a fost cercetat un compartiment important al urologiei moderne – managementul de diagnostic şi de tratament chirurgical al stricturilor de uretră (SU). Studiul ştiinţific a fost finalizat la Catedra Urologie şi Nefrologie chirurgicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în anul 2010. Lucrarea conţine 130 de pagini, inclusiv partea introductivă, cinci capitole şi bibliografie (223 de referinţe), 17 tabele şi 39 figuri.

Scopul cercetării efectuate a fost evaluarea comparativă a diverselor metode de tratament ale SU posttraumatice, iatrogene şi postinflamatorii la bărbaţi. Acest scop a fost realizat prin precizarea aportului diferitor modalităţi diagnostice în selectarea metodei de tratament al SU, inclusiv influenţei modificărilor histopatologice asupra rezultatelor tratamentului aplicat, analiza comparativă a tratamentului chirurgical deschis şi endourologic, cercetarea rezultatelor precoce şi la distanţă ale tratamentului chirurgical. În baza materialului studiat au fost elaborate algoritmele secvenţiale de diagnostic şi de tratament planificat.

Teza reprezintă un studiu clinic analitic prospectiv. Grupele de pacienţi în studiul comparat au fost omogene. În cadrul cercetării datele ştiinţifice au fost acumulate după modelul „caz-martor”.

Noutatea studiului efectuat constă în concretizarea rolului diferitor opţiuni diagnostice clinice, instrumentale, de laborator şi morfopatologice în determinarea strategiei chirurgicale ulterioare, caracterizarea dezvoltării complicaţiilor precoce şi la distanţă în funcţie de metoda selectată de tratament. Rezultatele studiului au fost reflectate în algoritmele de diagnostic şi de tratament de plan al SU în condiţiile Republicii Moldova.

Valoarea ştiinţifico-practică a tezei constă în validarea indicaţiilor empirice de tratament chirurgical al SU şi stabilirea consecutivităţii operaţionale la toate etapele de management complex de plan al SU, de la diagnosticarea primară până la tratamentul chirurgical şi conduita postoperatorie inclusiv în cazuri de recidivare a SU.

În baza materialului tezei au fost publicate 11 lucrări ştiinţifice, rezultatele acumulate au fost prezentate la 9 conferinţe naţionale şi internaţionale şi implementate în practica bazelor clinice ale Catedrei Urologie şi Nefrologie Chirurgicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (secţiile Urologie din Spitalul Clinic Republican şi din Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă).

Cuprins


1. STRICTURILE DE URETRĂ: CLASIFICAREA, DIAGNOSTICAREA ŞI TRATAMENTUL LA ETAPA ACTUALĂ
 • 1.1. Abordarea actuală şi evolutivă a stricturilor de uretră
 • 1.2. Viziuni moderne privind diagnosticarea stricturii uretrale 21
 • 1.3 Aspectele tratamentului conservativ (instrumental) al stricturilor uretrale
 • 1.4. Tratamentul endourologic al stricturilor de uretră 26
 • 1.5. Tratamentul chirurgical deschis al stricturilor de uretră la etapa actuală

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Caracteristica generală a loturilor cercetate
 • 2.2. Planul de examinare clinică şi paraclinică a pacienţilor
 • 2.3. Investigaţiile de laborator şi instrumentale
 • 2.4. Prelucrarea matematică şi statistică a materialului

3. APORTUL EXAMINĂRILOR CLINICE ŞI PARACLINICE LA SELECTAREA TRATAMENTULUI CHIRURGICAL
 • 3.1. Particularităţile investigaţiilor clinice, de laborator, instrumentale şi imagistice în evaluarea stricturilor uretrale
 • 3.2. Modificările histopatologice ale stricturilor uretrale
 • 3.3. Exemple de cazusitică în tratamentul chirurgical al stricturilor de uretră

4. TRATAMENTUL DIFERENŢIAT AL STRICTURILOR DE URETRĂ
 • 4.1. Rezultatele tratamentului stricturilor de uretră în funcţie de etiologie
 • 4.2. Recidivele stricturilor de uretră
 • 4.3. Complicaţiile postoperatorii ale stricturilor de uretră

5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE