Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Studiul particularităţilor morfo-productive ale albinelor carpatice din Republica Moldova


Autor: Iulia Mihailova
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Nicolae Eremia
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 60-06.02.04-27.03.08
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

familie de albine, matcă, caractere morfo-productive, miere, polen, propolis, substanţe biologic active

Adnotare

Teza de doctor în agricultură, Chişinău, 2010. Repere conceptuale ale cercetării, patru capitole, concluzii, bibliografia din 227 de surse, 3 anexe, care includ 11 tabele, 116 pagini text de bază, 21 de figuri şi 39 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în argumentarea ştiinţifică a specificului albinelor rasei Carpatice şi realizarea măsurilor pentru conservarea şi ameliorarea acestora, în condiţiile Republicii Moldova. Pentru realizarea acestui scop s-au trasat următoarele obiective: studierea caracterelor morfo-productive şi variabilitatea lor, conţinutului substanţelor biologic active în corpul albinelor, crearea loturilor de prăsilă şi noilor linii de albine carpatice locale.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Metodologia cercetărilor tezei constituie concepţii ştiinţifice ale savanţilor cu renume mondial în apicultură. În profund sunt elucidate metodele cercetărilor şi utilizarea acestora la aprecierea indicilor morfo-productivi, a particularităţilor biologice, biochimice ale albinelor carpatice şi calităţilor produselor apicole.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în faptul, că, folosind metode contemporane de cercetare, au fost studiate particularităţile morfo-productive şi determinat specificul albinelor rasei Carpatice. Pentru prima dată, în Republica Moldova, s-a studiat variabilitatea caracterelor morfo-productive ale albinelor, au fost evidenţiate legităţile dependenţei de anotimp şi, practic, argumentate pentru utilizarea lor în lucrul de prăsilă. A fost apreciat conţinutul de substanţe biologic active în corpul albinelor şi în produsele apicole. Au fost create linii noi şi loturi de prăsilă la stupinele de creştere şi reproducere a mătcilor, ceea ce permite de a păstra şi perfecţiona genofondul albinelor carpatice locale.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în stabilirea particularităţilor morfo-productive în dependenţă de diferiţi factori şi aprecierea conţinutului substanţelor biologic active în corpul albinelor. Valoarea aplicativă a lucrării constă în crearea noilor linii de albine carpatice şi a loturilor de prăsilă pentru creşterea şi reproducerea mătcilor de prăsilă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute sunt implementate la stupinele de creşterea şi reproducere a mătcilor şi în procesul didactic la Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Cuprins


1. PARTICULARITĂŢILE INDICILOR MORFO-PRODUCTIVI ŞI UTILIZAREA LOR ÎN AMELIORAREA ALBINELOR (ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A SITUAŢIEI ÎN DOMENIU)
 • 1.1. Caracterele morfo-metrice ale albinelor melifere
 • 1.2. Studiul caracterelor productive ale albinelor melifere
 • 1.3. Particularităţile biologice ale albinelor melifere
 • 1.4. Ameliorarea şi selecţia albinelor melifere
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE

3. STUDIUL CARACTERELOR MORFO-PRODUCTIVE ALE ALBINELOR LOCALE

 • 3.1. Studierea caracterelor morfo-metrice ale albinelor locale din diferite zone ale Republicii Moldova
 • 3.2. Studiul caracterelor morfo-metrice ale albinelor lucrătoare de la stupinele de reproducere a mătcilor şi formarea loturilor de prăsilă
 • 3.3. Studiul rezistenţei la iernare a familiilor de albine
 • 3.4. Studiul variabilităţii caracterelor morfo-productive ale albinelor lucrătoare în dependenţă de anotimp
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. STUDIUL PARTICULARITĂŢILOR BIOLOGICE ŞI BIOCHIMICE ALE ALBINELOR CARPATICE ŞI CALITĂŢILE PRODUSELOR APICOLE
 • 4.1. Studiul particularităţilor biologice ale albinelor carpatice locale
 • 4.2. Dinamica colectării polenului pe parcursul sezonului activ
 • 4.3. Corelaţia dintre caracterele morfo-productive la albinele melifere
 • 4.4. Particularităţile biochimice ale albinelor şi produselor apicole
 • 4.5. Aprobarea în producere a rezultatelor experimentale obţinute
 • 4.6. Eficacitatea economică a rezultatelor investigaţiilor
 • 4. 7. Concluzii la capitolul 4