Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Biotehnologia obţinerii formei medicamentoase pentru tratarea hiperplaziei benigne de prostată


Autor: Ciuhrii Veaceslav
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Cuvinte Cheie

hiperplazie benignă de prostată, Lymantria dispar, extract hidro-etanolic, activitate antioxidantă specifică, eficienţă clinică.

Adnotare

Teza constă din introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie ce conţine 182 titluri, 11 anexe, are volumul total de 102 pagini conţinut de bază, 12 tabele, 25 figuri. Rezultatele obţinute au fost expuse în 9 publicaţii ştiinţifice.

Scopul lucrării:elaborarea biotehnologiei obţinerii unui preparat medicamentos de origine entomologică destinat tratamentului hiperplaziei benigne de prostată.

Obiectivele: Selectarea obiectului entomologic pentru extragerea substanţelor bioactive cu proprietăţi antiradicalice şi antioxidante; stabilirea parametrilor de extragere eficientă a principiilor cu acţiune antiradicalică şi antioxidantă din biomasa entomologică; elaborarea schemei tehnologice complexe de obţinere a preparatului medicamentos pentru tratarea HBP; studiul biomedical şi clinic al eficienţei preparatului medicamentos în tratamentul HBP.

Noutatea ştiinţifică. În această lucrare se propune o nouă abordare în elaborarea preparatelor medicamentoase noi, destinate tratamentului hiperplaziei benigne de prostată, şi anume aprecierea oportunităţii utilizării principiilor bioactive în dependenţă de activitatea lor antioxidantă specifică.

Semnificaţia teoretică. A fost demonstrat, că substanţa activă obţinută prin extragere hidro-etanolică din larvele de limantrie posedă stabilitate înaltă şi activitate antioxidantă specifică, care se manifestă prin inhibarea oxidării lipoproteinelor cu densitate joasă şi prin reducerea radicalului oxidului nitric. Lucrarea poate servi drept reper conceptual în elaborarea preparatelor medicamentoase pentru tratamentul maladiilor asociate cu stresul oxidativ.

Valoarea aplicativă. Rezultatul major al acestei lucrări constă în aceea, că a fost elaborat şi introdus în producerea industrială un nou preparat eficient în tratamentul hiperplaziei benigne de prostată, ADENOPROSIN, 250 mg, supozitoare rectale, care în prezent se utilizează cu succes în practica medicală.

Implementarea rezultatelor. Substanţa activă ADENOPROSIN se produce la SC NEW TONE TRADING SRL, Bucureşti, preparatul medicamentos se produce la FARMAPRIM SRL. Preparatul ADENOPROSIN, 250 mg, supozitoare rectale este comercializat în 5 ţări.

Cuprins


1. HIPERPLAZIA BENIGNĂ DE PROSTATĂ. CAUZELE MALADIEI ŞI OPORTUNITĂŢI NONCONVENŢIONALE ÎN TRATAMENTUL EI
 • 1.1. Factorii determinanţi ai hiperplaziei benigne de prostată
 • 1.2.Tratamentul noninvaziv al hiperplaziei benigne de prostată
 • 1.3. Stresul oxidativ în hiperplazia benignă de prostată
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. SELECTAREA MATERIEI PRIME ENTOMOLOGICE ŞI METODEI OPTIME DE EXTRAGERE A COMPONENTELOR BIOACTIVE ANTIOXIDANTE DIN EA
 • 2.1. Insectele – surse netradiţionale de preparate terapeutice. Specii convenabile pentru obţinerea preparatelor destinate tratamentului HBP
 • 2.2. Selectarea metodei optime de extragere a componentelor bioactive antioxidante din biomasa entomologică
 • 2.3. Studiul activităţii antiradicalice şi antioxidante specifice a extractelor hidro-etanolice din larvele de insecte.
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. BIOTEHNOLOGIA OBŢINERII PREPARATULUI MEDICAMENTOS DESTINAT TRATAMENTULUI HIPERPLAZIEI BENIGNE DE PROSTATĂ
 • 3.1. Elaborarea procedeului de obţinere a substanţei active pentru preparatul destinat tratamentului hiperplaziei benigne de prostată
 • 3.2 Tehnologia obţinerii formei farmaceutice ADENOPROSIN, 250 mg, supozitoare
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. STUDIUL BIOMEDICAL ŞI CLINIC AL EFICIENŢEI PREPARATULUI MEDICAMENTOS ADENOPROSIN
 • 4.1. Metodologia studiului
 • 4.2. Studiul preclinic al toxicităţii şi acţiunii specifice in vitro a preparatului ADENOPROSIN
 • 4.3. Studiul clinic al eficienţei preparatului ADENOPROSIN
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4