Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea complexă a stării de sănătate a adolescenţilor de 15-18 ani din Republica Moldova


Autor: Iziumov Nina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Nicolae Opopol
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Petru Stratulat (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

adolescenţi, starea de sănătate a adolescenţilor, dezvoltarea fizică, starea funcţională a organismului, starea psiho-emoţională, tipul caracterologic, morbiditatea cronică, etc.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografia din 191 surse, 172 pagini de text de bază, 27 tabele, 12 figuri, 7 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Teza dată este consacrată studierii aspectelor referitoare la starea de sănătate a adolescenţilor de vârstă premilitară şi de recrutare (15-18 ani) în Republica Moldova. Pentru prima dată în republică au fost studiate şi evaluate dezvoltarea fizică, starea de sănătate, indicii funcţionali ale sistemelor circulator şi respirator, indicii psihofiziologici, starea psihologică a adolescenţilor de vârstă premilitară şi de recrutare. În cadrul cercetării au fost efectuate măsurări antropometrice (indici somatometrici şi fiziometrici) şi a fost evaluată dezvoltarea fizică a adolescenţi cu vârsta 15-18 ani conform standardelor elaborate pentru adolescenţii de vârsta premilitară şi de recrutare. Printre factori de bază, care determină activitatea fiziologică şi particularităţile psihice ale adolescenţilor, sunt caracteristicile activităţii nervoase superioare – procesele de excitaţie şi de inhibiţie. Au fost studiate caracteristicile de bază ale sistemului nervos central – intensitatea, mobilitatea şi echilibrul proceselor nervoase cu elaborarea criteriilor intensităţii proceselor nervoase pentru toate grupele de vârstă. Cercetările efectuate cu ajutorul testelor psihologice Eisenck şi Lusher au permis determinarea stării psihologice şi tipului caracterologic al fiecărui adolescent cu recomandările de corecţie a devierilor. Analiza rezultatelor examenelor medicale la momentul evidenţei primare şi la recrutare-încorporare a relevat, că majoritatea adolescenţilor au devieri în starea de sănătate, mulţi dintre ei suferind de câteva maladii cronice. Conform datelor examenelor medicale şi nivelului dezvoltării fizice adolescenţii au fost repartizaţi în grupe de sănătate. O parte considerabilă de adolescenţi se atribuie grupei a III-a de sănătate, constituind 32,4% la vârsta de 15 ani şi 44,2% la 18 ani. De asemenea a fost efectuat un studiu socio-igienic, în cadrul căruia s-au evidenţiat elementele de bază ale regimului zilei, cât şi răspândirea deprinderilor nocive printre adolescenţi etc.

O abordare complexă, un volum mare de investigaţii, o analiză multilaterală şi profundă a rezultatelor studiului au permis elaborarea şi propunerea spre implementare a unui set de măsuri ce vizează păstrarea şi fortificarea stării de sănătate a adolescenţilor de 15-18 ani.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL IGIENEI COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR (STUDII BIBLIOGRAFICE)
 • 1.1. Estimarea stării de sănătate a adolescenţilor
 • 1.2. Dezvoltarea fizică a adolescenţilor
 • 1.3. Starea psihică şi psiho-emoţională a adolescenţilor
 • 1.4. Procesul de adaptare a organismului adolescent
 • 1.5. Importanţa comportamentului şi ambianţei sociale a adolescenţilor
 • 1.6. Concluzii la Capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE
 • 2.1. Caracteristica generală a lucrării
 • 2.2. Materiale de cercetare
 • 2.3. Metode de investigaţii ştiinţifice
 • 2.4. Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.5. Volumul cercetărilor ştiinţifice
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3. EVALUAREA COMPLEXĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE A ADOLESCENŢILOR
 • 3.1. Dezvoltarea fizică a adolescenţilor
 • 3.1.1. Sănătatea fizică a adolescenţilor
 • 3.1.2. Determinarea posibilităţilor funcţionale ale organismului
 • 3.1.2.1. Determinarea stării funcţionale a sistemului circulator
 • 3.1.2.2. Determinarea stării funcţionale a sistemului respirator
 • 3.1.2.3. Determinarea indicilor de bază ale sistemului nervos central
 • 3.2. Evaluarea stării psiho-emoţionale a adolescenţilor
 • 3.2.1. Determinarea tipurilor caracterologice
 • 3.2.2. Estimarea stării psiho-emoţionale
 • 3.3. Caracteristica comportamentului şi a ambianţei sociale
 • 3.4. Starea de sănătate a adolescenţilor
 • 3.4.1. Structura morbidităţii cronice
 • 3.4.2. Prevalenţa morbidităţii cronice la adolescenţii
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3
 • 4. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE