Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Epitaxia şi proprietăţile fizice ale straturilor subţiri structural neajustate din materiale halcogenidice si oxidice


Autor: Belenciuc Alexandr
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.07 - Fizica stării condensate
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valeriu Canţer (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română
Adobe PDF document0.87 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

Epitaxie, straturi subţiri, suprareţele, discordanţa reţelelor cristaline, interfaţa disproporţională, relaxarea tensiunilor, fluorură, semiconductori de tip A4B6, manganite, fotodetectori, magnetotransport.

Adnotare

Teza de doctor este dedicată cercetării heterosistemelor epitaxiale cu neajustare mare a parametrilor reţelelor cristaline între materiale. Au fost studiate două heterosisteme diferite cu neajustare mare a reţelelor: (1) halcogenizii de A4B6 (PbTe şi Pb1-xSnxTe) pe substraturi de Si(111) cu stratul bufer de BaF2 şi (2) oxizi complecşi, manganitele La0.7(Ca,Sr)0.3MnO3 pe substraturi de MgO(100).

A fost efectuată o analiză comparativă a epitaxiei BaF2 pe Si(111) şi pe CaF2(111)/Si(111) şi a fost stabilit că depunerea BaF2 fără un strat intermediar din CaF2 are loc după mecanismul de creştere stratificată şi duce la o reducere a tensiunilor reziduale şi la o îmbunătăţire a morfologiei suprafeţei fluorurii. În straturile groase de PbTe şi Pb1-xSnxTe obţinute prin depunerea pe astfel de straturi bufer se observă o relaxare completă a tensiunilor reziduale. Studiul epitaxiei La0.7(Ca,Sr)0.3MnO3 pe MgO(100) de asemenea a arătat că în prezenţa supasaturării optimale din vaporii metalorganici tensiunile reziduale în manganit nu se observă. S-a propus explicaţia rezultatelor obţinute, bazată pe presupunerea formării interfeţei incomensurabile şi a epitaxiei cu ajustarea domenelor cristaline, şi nu a reţelelor. Pentru heterosistema oxidică a fost obţinută confirmarea directă a formării interfeţei incomensurabile. S-a demonstrat că creşterea stratificată şi lipsa tensiunilor reziduale duce la o îmbunătăţire esenţială a proprietăţilor materialelor investigate.

Rezultatele studiului pentru cele două heterosisteme au fost folosite pentru obţinerea unei serii de structuri stratificate. Pe Si cu stratul bufer din fluorură pe bază de Pb1-xSnxTe:In au fost realizaţi fotodetectori de radiatie IR îndepărtată şi au fost determinate caracteristicile lor. Pentru prima oară s-au obţinut suprareţele de PbTe/CdTe şi s-a determinat coeficientul difuziunii reciproce între materiale. Pe Si cu stratul bufer din fluorură pentru prima dată au fost obţinute suprareţele de PbTe/SnTe şi au fost determinate tensiunile în straturile componente ale suprareţelei. Pentru prima oară a fost descoperită ordonarea A-cationică în straturile manganitelor La0.75Ca0.25MnO3 şi elaborat un model structural pentru materialul ordonat. În suprareţelele de La0.7Ca0.3MnO3/BaTiO3 a fost identificat un efect magnetocapacitiv semnificativ şi a fost propusă o explicaţie a apariţiei lui, bazată pe presupunerea formării interfeţei incomensurabile între suprareţea şi substrat. Pentru prima dată au fost obţinute şi studiate straturile nanocompozite verticale bifazice de (La0.7Ca0.3MnO3)1−x:(MgO)x şi s-a arătat că interacţiunea elastică a două faze epitaxiale determină proprietăţile straturilor compozite. Rezultatele obţinute au fost publicate în 19 articole ştiinţifice şi 4 brevete.

Teza de doctor constă din introducere, patru capitole originale şi concluziilor generale

Teza este scrisă în limba rusă, volumul tezei de doctor constă din 136 pagini ale textului de bază, 55 de figuri, 5 tabele şi 150 de titluri bibliografice.

Cuvinte cheie: Epitaxie, straturi subţiri, suprareţele, discordanţa reţelelor cristaline, interfaţa disproporţională, relaxarea tensiunilor, fluorură, semiconductori de tip A4B6, manganite, fotodetectori, magnetotransport.