Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ursachi Veaceslav, doctor habilitat, profesor cercetătorUrsachi Veaceslav, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Abilitare:18 decembrie 2013, nr.1906
Specialităţi abilitate: 01.04.07 - Fizica stării condensate
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Spectre de împrăştierea Raman, proprietăţile electrice şi fotoluminescente a compuşilor semiconductori Cu2Zn(Sn,Ge,Si)(S,Se)4 şi (Fe,Mn)In2S4 01.04.10 IFA secretar CSS
conducător
Aruşanov Ernest
16.06.2014
D Proprietăţile magneto-termoelectrice ale firelor din bismut în funcţie de orientare cristalografică, dopare şi deformare elastică 01.04.07 IIEN referent
consultant
Bodiul Pavel
conducător
Nikolaeva Albina
18.06.2014
D Procese electronice şi radiative în seleniura de zinc dopat cu elemente chimice de tranziţie şi de pământuri rare 01.04.10 USM secretar CSS
conducător
Nedeoglo Dmitrii
22.07.2014

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Obţinerea şi studierea proprietăţilor fotoelectrice a heterostructurilor cu straturi subţiri a semiconductorilor II-VI 01.04.10 consultant
conducător
Gaşin Petru
29.06.2006