Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pedeapsa – element structural în sistemul răspunderii juridice


Autor: Paroşanu Niculina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

răspundere juridică, pedeapsa juridică, sistem de pedepse, constrîngere de stat, forme istorice de percepţie a pedepsei, esenţa pedepsei, caracterele pedepsei, funcţiile pedepsei

Adnotare

Structura tezei: lucrare este structurată în introducere, ca iniţiere în studiu, patru capitole urmate de sinteza rezultatelor obţinute, concluzii şi recomandări, bibliografie din 220 numiri, 198 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. În evoluţia pedepsei juridice şi a răspunderii juridice pot fi determinate legităţi ce au guvernat şi guvernează transformarea acestora. În prezenta teză cercetările au fost canalizate în direcţia analizei sistemice a fenomenului pedepsei juridice ca element structural al răspunderii juridice, element periodic şi necesar ce sa manifestat în toate societăţile şi timpurile, atenţia fiind concentrată asupra aspectului teoretic al acestui fenomen, or studierea fenomenului pedepsei juridice nu se poate realiza fără luarea în consideraţie a teoriilor şi curentelor ştiinţifice ce au abordat pedeapsa în strînsă corelaţie cu natura omului, societatea şi dreptul.

Scopul şi obiectivele lucrării. În lucrare, pedeapsa este examinată în calitate de element structural al sistemului răspunderii juridice, ca rezultat final al acesteia. Se face o analiză sistemică a esenţei şi a conţinutului pedepsei juridice, se examinează geneza şi evoluţia acestui fenomen în istoria gîndirii politico-juridice din ţara noastră şi de peste hotare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Caracterul novator al prezentei teze este determinat atît de scopul şi obiectul ei multiaspectual, cît şi de metodologia netradiţională a cercetării În baza analizei unui spectru larg de surse normative, conceptuale şi empirice, autorul a construit un model teoretic de drept al pedepsei juridice adaptat la practica realizării răspunderii juridice în statul modern.

Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că principiile şi concluziile formulate şi fundamentate în ea completează, dezvoltă şi concretizează în mare măsură unele compartimente din teoria statului şi dreptului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Noutăţile, concluziile cuprinse în lucrare pot fi folosite în studii ştiinţifice la cercetarea fenomenelor „răspundere juridică” şi „pedeapsa juridică”, la predarea teoriei generale a dreptului, istoriei statului şi dreptului, istoriei doctrinelor juridice, cît şi în elaborarea şi predarea cursului special „teoria pedepsei”.

Cuprins


1. FENOMENUL PEDEPSEI ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
  <
 • 1.1. Studii ştiinţifice în materie de reglementare juridică a fenomenului pedepsei
 • 1.2. Cercetările efectuate în domeniul istoriei doctrinelor juridice
 • 1.3. Concluzii la capitolul I

2. GENEZA SOCIALĂ ŞI JURIDICĂ A FENOMENULUI DE PEDEAPSĂ
 • 2.1. Evoluţia reprezentărilor despre pedeapsă în istoria şi filosofia dreptului
 • 2.2. Teoria pedepsei în lucrările reprezentanţilor familiei romano-germanice
 • 2.3. Conceptul pedepsei în lucrările juriştilor din SUA şi Marea Britanie
 • 2.4. Pedeapsa în sistemul juridic musulman
 • 2.5. Transformările istorice în sistemul de pedepse al Ţărilor Româneşti
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. LOCUL ŞI ROLUL PEDEPSEI ÎN SISTEMUL RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 3.1. Opinii şi curente ştiinţifice în cunoaşterea sistemului răspunderii juridice
 • 3.2. Pedeapsa juridică – categorie a filosofiei şi teoriei generale a dreptului
 • 3.3. Probleme de analiză sistemică a esenţei, caracterelor, scopului şi funcţiilor pedepsei juridice
 • 3.4. Construcţia teoretică a pedepsei juridice adaptată la practica realizării răspunderii juridice în statul contemporan
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. JUSTIFICAREA FENOMENULUI PEDEPSEI ÎN DOCTRINA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
 • 4.1. Teoriile absolute de justificare a pedepsei
 • 4.2. Teoriile relative şi mixte de justificare a pedepsei
 • 4.3. Justificarea şi funcţia socială a pedepsei penale în statul de drept
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI